Sture, I. Tieša studiju virziena izvēle atkarīgs no jūsu mērķiem : Svara zaudēšanai lieliski piemēroti dinamiski jogas veidi: hatha, bikram, fitnesa joga.

Krieviņš Iegurņa pamatizmēru savstarpējo sakarību dzimumatšķirības O. Koļesova, J. Vētra Stomatoloģija Koniska stara datortomogrāfijas izmantošana zobu protezēšanā: literatūras apskats B.

Ozola, U. Soboļeva Sakņu kanālu skalojamo līdzekļu un kalcija hidroksīda antibakteriālā iedarbība uz pārārstējamu sakņu kanālu mikrofloru A. Mindere, R. Kundziņa, V. Nikolajeva, D. Eze, Z. Petriņa, A. Babarikina Mutes veselības stāvokļa izvērtējums Latvijas iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma I. Krasta, A. Vidžis, A. Brinkmane, K. Broka Kaulu minerālblīvuma analīze sievietēm ar bezzobu žokļiem A. Slaidiņa, U. Soboļeva, I.

Daukste, A. Zvaigzne, A. Lejnieks Farmācija Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētas dozētas formas stabilitātes izpēte I. Daberte, I. Bārene Farmācijas fakultāte XX gadsimta pēdējos trīsdesmit gados V. Eniņa, R. Vīgestāne, V. Īriste Farmakoekonomikā izmantojamo metožu un rādītāju noteikšanai nepieciešamo datu iegūšanas iespējas Latvijā D.

Mūsu pētījuma mērķis bija novērtēt, cik lielā mērā pacienti ievēro ārstēšanas plānu, kā arī viņu apmierinātību ar terapijas rezultātiem un gatavību piedalīties klīniskos zāļu pētījumos. Visiem pieaugušajiem pacientiem, kuriem no līdz gadam Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas centrā bija veikta kolonoskopija un kuriem bija noteikta kādas iekaisīgas zarnu slimības diagnoze, pa pastu tika nosūtīta īsa anketa ar 12 jautājumiem, informatīva vēstule un apmaksāta aploksne atbildei.

Mēs saņēmām anketas no Atlikušie nebija pārliecināti, galvenokārt šauboties par pētāmo zāļu drošību un iespējamām blaknēm. Pacienti, kuri nezināja, ko viņi lieto, biežāk arī paši pārtrauca šādu terapiju. Secinājumi: pacienti, kuri paši mēdz mainīt terapijas režīmu, paši biežāk to pārtrauc, bet šiem pacientiem vairs nav sūdzību. Apmierinātība ar terapiju mazina iespēju, ka pacients iesaistīsies klīniskā pētījumā.

Atslēgvārdi: līdzestība, iekaisīgās zarnu slimības, Krona slimība, čūlainais kolīts. Ievads Farmakoterapija iekaisīgo zarnu slimību pacientu ārstēšanā ir galvenā metode. Šajā kontekstā arvien aktuālāks kļūst jautājums par pacienta līdzestību un tās ietekmi uz terapijas rezultātu. Starptautiskā farmakoekonomikas un rezultātu izpētes biedrība International Pharmacoeconomics and Outcomes Research ISPOR attiecībā uz līdzestību iesaka izšķirt divas iespējas [1]: 1 uzticību pielipšanu terapijai adherence or compliancekas liecina, cik precīzi pacients ievēro ārsta norādījumus par zāļu lietošanas intervāliem un devām; 2 neatlaidību persistencekas liecina, cik ilgi pacients ievēro norādīto terapiju.

Līdzestības iespējamie veidi [1]. Definitons of compliance and persistance [1]. Arī vēlāki pētījumi apstiprina, 30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf vāja līdzestība body sadedzina taukus miega laikā saistāma ar nelabvēlīgāku slimības gaitu un iznākumu [4]. To, ka līdzestība nav atkarīga no terapijas nozīmīguma, apliecina problēmas aktualitāte hemodialīzes un nieru transplantācijas slimniekiem [9].

Situācija gastroenteroloģijā ir līdzīga. Van Soest et al. Iekaisīgas zarnu slimības ir hroniskas slimības, kurām neārstējot raksturīga recidivējoša gaita [19], komplikācijas, kā arī pieaugošs kolorektāla vēža risks [20, 21].

Tā kā valsts šobrīd tikai daļēji kompensē medikamentus Krona slimības un čūlainā kolīta ārstēšanai [24], ilgstoša zāļu lietošana no pacienta prasa ne tikai pacietību, bet arī finansiālu dalību.

Kādus rezultātus var sagaidīt

Slikta pacientu līdzestība palielina arī slogu medicīnas budžetam, kāpinot ārstēšanās izmaksas, jo medikamenti veido mazāko daļu no iekaisīgo zarnu slimību ārstēšanas izmaksām [27]. Kane, et al. Turklāt lielākā daļa līdzekļu tiek tērēta salīdzinoši nelielai pacientu daļai ar smagāko slimības norisi [29]. Darba mērķis Trūkstot plašākiem pētījumiem par līdzestību Latvijas pacientu vidū, mēs veicām rakstisku aptauju iekaisīgu zarnu slimību pacientu vidū, lai iegūtu datus par šīs pacientu grupas līdzestību un noskaidrotu to pacientu daļu, kas regulāri lieto tiem izrakstītos medikamentus atbilstoši ieteiktajai shēmai.

Papildus vēlējāmies noskaidrot, kuri ir biežāk lietotie medikamenti, iegūt pacientu viedokli par ārstēšanas efektivitāti joprojām ir slimības simptomi, sūdzības par zāļu efektu, blakusparādībāmkā arī apzināt pacientu gatavību iesaistīties zāļu klīniskajos pētījumos.

Primārais mērķis: iegūt datus par iekaisīgo zarnu slimību pacientu līdzestību Latvijā un noskaidrot to iekaisīgu zarnu slimību pacientu daļu, kas lieto tiem izrakstītos medikamentus atbilstoši ārsta ieteiktajai shēmai. Sekundārie mērķi: 1 noskaidrot iekaisīgu zarnu slimību pacientu biežāk lietotos medikamentus; 2 noskaidrot ārstēšanas efektivitāti šo pacientu skatījumā; 3 noskaidrot šo pacientu ieinteresētību klīniskajos pētījumos. Materiāls un metodes Pirms aptaujas uzsākšanas tika saņemta P.

Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Attīstības fonda Zāļu un farmaceitisko produktu izpētes Ētikas komitejas atļauja. Aptaujā tika iesaistīti pacienti, kuriem laikposmā no gada līdz gada rudenim P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas centrā bija veikta resnās zarnas endoskopiskā izmeklēšana kolonoskopija un kuriem jau bija vai pēc izmeklējuma tika noteikta Krona slimības, čūlainā kolīta vai neklasificēta xls fat burner review diagnoze šai pacientu grupai būtu jāpievieno kolagenozā kolīta gadījumi, taču minētajā laika posmā nevienam pacientam šāda diagnoze nebija noteikta sk.

Šāda diagnoze atbilda pacientiem, no kuriem bija norādīta pietiekami precīza adrese, lai nosūtītu aptaujas anketu sīkāku sadalījumu sk.

Atkārtoti izmeklējumi bija veikti pacientiem, lielākais atkārtojumu skaits tabula. Pacientu diagnožu sadalījums. Number of patients with each diagnosis.

30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf 15 mārciņas svara zudums 2 mēnešiem

Katram jautājumam tika doti vairāki 2 6 atbilžu varianti, un pacientam bija jāizvēlas viena atbilstošākā atbilde. Līdz ar anketu tika nosūtīta informatīva pavadvēstule, kas tika izveidota, vadoties no šā brīža prasībām par pacientu informēšanu pirms iesaistes zāļu pētījumos, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām par labas klīniskās prakses principiem, iesaistot pacientus klīniskajos pētījumos [30].

Vēstulē tika izskaidrota aptaujas būtība un tās mērķi, sniegta kontaktinformācija, kā arī informācija par pacienta tiesībām, piedaloties pētījumā. Vēstulē tika arī norādīts, ka nepieciešamības gadījumā pacienti var veikt savas piezīmes anketā. Atbilstoši Eaker, et al. Atbildes nosūtīšanai vēstulei tika pievienota jau apmaksāta aploksne ar uzdrukātu atpakaļadresi.

Informatīvā vēstule tika sagatavota gan latviešu, gan krievu valodā, katram adresātam nosūtot kopijas abās valodās. Anketas pirmais jautājums bija par pacienta piekrišanu dalībai aptaujā. Noliedzošas atbildes gadījumā tika lūgts atsūtīt atpakaļ tukšu anketu.

Pārējie jautājumi bija par pacienta pašreizējo ārstēšanos, lietotajiem medikamentiem, apmierinātību ar zāļu efektu un terapiju kopumā, par to, vai pacients kādreiz pats maina zāļu devu, vai pacients pats kādreiz pārtrauc lietot zāles, kā arī jautājums par interesi piedalīties zāļu izpētes klīniskajos pētījumos, lūdzot atbildes nezinu gadījumā norādīt savu šaubu iemeslu.

Kategoriskiem mainīgajiem tika izmantots chi-square tests vai neparametrisks binomiālais tests, bet mainīgo iespējamās savstarpējās saistības noteikšanai daudzfaktoru analīze. Par nozīmīgu ticamības rādītāju tika uzskatīta p vērtība, kas mazāka par 0, Vēl par pieciem pacientiem saņēmām informāciju, ka tie ir miruši, bet septiņi pacienti bija mainījuši dzīves vietu.

Pacientu līdzestība terapijai. Vairums pacientu, kuri apstiprināja, ka mēdz mainīt ieteikto terapiju, noliedza sūdzību esamību. Tiesa, jāatzīmē, ka šī saistība nebija statistiski ticama sk. Pacientu līdzestība atkarībā no sūdzību esamības. Pacientu interese par klīniskajiem pētījumiem. Ir noskaidrots, ka pacienti labprāt iesaistās devas pielāgošanā [33, 34] un veiksmīgi spēj paši pielāgot devu slimības gaitai ar noteikumu, ka viņi ir apmācīti par situācijām, kurās tas ir pieļaujams, un ka ir ātri pieejama speciālista konsultācija vai vajadzības gadījumā hospitalizācija [35].

Šāda atbildības uzticēšana ne tikai veicina līdzestību, bet arī mazina hospitalizāciju skaitu un kopējās ārstēšanas izmaksas [34]. Un tieši tajā pacientu grupā, kuri jau paši ir motivēti iesaistīties savas ārstēšanas kontrolē, mūsuprāt, ir zināmas rezerves labāka terapijas efekta sasniegšanai.

Kā minēts iepriekš, liela daļa pacientu zāles aizmirst iedzert. Neiekļaujot šos pacientus atsevišķā grupā, mūsu aptauja neļauj izdarīt spriedumus par šīs grupas lielumu Latvijā [36].

  • Svara zudums maltītes bbc
  • Sejas slimming abū dabī
  • Lk slimming

Dati par dažādu faktoru ietekmi uz līdzestību ir ne tikai atšķirīgi, bet pat pretrunīgi. Ne visi faktori ir analizēti katrā pētījumā, turklāt līdz šim publicētos pētījumos iekļauto pacientu skaits ir bijis visai mazs līdzun tas, iespējams, ir liedzis iegūt pilnvērtīgu pārskatu.

Vispirms jau dažādi rezultāti ir par atšķirībām abiem dzimumiem. Ir norādes, ka tam nav būtiskas lomas pacientu līdzestībā [37], bet citi autori konstatējuši, ka vīriešiem, īpaši, ja tie strādā pilna laika darbu, ir zemāka līdzestība [38, 39]. Nelielā pētījumā par Infliximab terapiju līdzestība bija ticami mazāka sieviešu dzimuma pacientēm [39, 40], arī mazāks pacienta vecums robeža ir 40 gadi un augstāka izglītība mazina līdzestību [37, 39, 41].

Mūsu aptaujas rezultāti arī nedod iespēju atbildēt uz šo jautājumu. Neatradām pārliecinošus datus, ka zāļu dienas devas lielums, devu skaits vai lietojamo medikamentu daudzums ticami ietekmētu līdzestību [26, 37]. Līdzīgi ir attiecībā uz zāļu ievades formu, lai gan ir konstatēts, ka medikamentiem, kuri ievadāmi klizmu veidā, līdzestība ir mazāka [37].

Iespējamais skaid rojums šiem faktiem varētu būt, ka iekaisīgu zarnu slimību grupā nav raksturīga polipragmāzija un pacientu vienlaikus lietotais medikamentu skaits ir mazāks nekā citu hronisku slimību gadījumā.

Zāļu blakusparādības gan var samazināt līdzestību [26], turklāt lielāka loma ir pacientu bažām par nākotni nevis reālajai situācijai arī mūsu aptaujā. Šeit ir visai krasa robeža starp kortikosteroīdiem un citu grupu medikamentiem [33].

Gan slimības ilgums, gan arī tās smagums ietekmē pacientu līdzestību. Mierīgāka un ilgāka slimības gaita, jauna pacienta statuss un nepieciešamība pēc papildu izmeklējumiem tiecas mazināt līdzestību, turpretī smagāka slimība to sekmē [26, 42]. Paša pacienta sūdzībām ir pakārtota ietekme uz izvēli piedalīties pētījumā, bet daudz lielāks nozīme ir tam, vai respondenta paziņu lokā ir kāds slimnieks [44].

Minētā pētījuma autori izsaka viedokli, ka tas pastiprina personas pašas ievainojamību attiecībā uz slimību. Ar to un, iespējams, nepil nīgu informētību par klīnisko pētījumu esamību varētu skaidrot faktu, ka mūsu aptaujā netika konsta tēta saistība starp sūdzību smagumu un gatavību piedalīties pētījumos. Secinājumi 1. Pacientu ar iekaisīgām zarnu slimībām līdzestību Latvijā pasaules datu kontekstā vērtējam kā apmierinošu, bet, neapšaubāmi, jāmeklē iespējas, kā nodrošināt to, ka arī pārējie pacienti ievēro terapiju.

Fakts, ka pacientiem ar augstu un zemu līdzestību sūdzības ir vienādi bieži, mūsuprāt, liek pārskatīt valdošo viedokli, ka galvenais slikta terapijas efekta iemesls ir fakts, ka pacienti nelieto zāles. Vērojama augsta atsaucība klīniskajiem pētījumiem, kas būtu izmantojama, lai nodrošinātu pacientus ar terapiju situācijās, kad parasti ieteiktajām shēmām nav vajadzīgā efekta un slimniekiem joprojām ir sūdzības, bet jāņem vērā, ka pacienti ar labiem rezultātiem ir mazāk ieinteresēti kaut ko mainīt savā terapijā.

Pateicība Aptauja bija iespējama, pateicoties Gastroenteroloģijas atbalsta biedrības finansiālajam atbalstam. Patient Compliance in a Cohort of Latvian Patients with Inflammatory Bowel Diseases Abstract The aim of this study was to determine the extent of patient inconsistency with their treatment plan, their satisfaction with the current treatment and their willingness to participate in possible clinical studies as part of their treatment plan.

A short questionnaire, an informational letter and a prepaid envelope were mailed to all adult patients who had had colonoscopy since at Pauls Stradins Clinical University Hospital and who were having an inflammatory bowel disease. Of questionnaires, were returned. There was no connection between patients having complaints Patients who change their dosing regimen are also likely to discontinue their treatment; however, they are not necessarily the ones who still have complaints, what only partially agrees with data found in literature.

Patients satisfied with their treatment are more likely to refuse to participate in clinical trials. Keywords: compliance, adherence, inflammatory bowel diseases, ulcerative colitis, Crohn s disease. Literatūra 1. Cramer J. Munro S. Sturkenboom M. Tennis P. Dezii C. Medication noncompliance: what is the problem?

Eaker S. Robinson A. EGF ietekmē praktiski visus organisma audus, izņemot hemato poētiskās izcelsmes šūnas. Labdabīgu un malignu epidermālu proliferāciju pavada EGF palielināta ekspresija audos. Ādas apstarošana ar šaura spektra UVB viļņa garumu nm ir viena no visbiežāk lietojamām ārstēšanas metodēm vidēji smagas un smagas psoriāzes gadījumos. Darba mērķis bija salīdzināt atšķirīgu darbības mehānismu ārstēšanas metožu ietekmi uz EGF koncentrācijas maiņu serumā slimniekiem ar smagu un vidēji smagu psoriāzi.

30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf kā samazināt lieko ādu pēc svara zudums

Tika izmeklēti un ārstēti 74 slimnieki. Katram slimniekam noteica PASI angļu val. Par analizējamo substrātu izmantoti iepriekš centrifugēti G un pēc tam iesaldēti 20 C seruma paraugi. Slimniekiem ar psoriāzi EGF koncentrācija serumā bija augstāka, 30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf ar kontrolgrupu 20 klīniski veseliem indivīdiem.

Piecdesmit trīs slimniekiem psoriāzes ārstēšanā tika izmantota šaura spektra nm UVB fototerapija. Divdesmit vienam slimniekam parakstīja farmakoloģisko sistēmisko ārstēšanu ar metotreksātu. Ultravioletais UV starojums izraisa EGF virsmas receptora endocitozi, pilnībā izolējot to no ligandu piesaistes. Šo ietekmju rezultātā ar receptoru nesaistītā EGF koncentrācija audos pieaug.

Savukārt metotreksāta citostātiskas darbības dēļ EGF koncentrācija audos samazinās. Pretēji teorētiski sagaidāmajam rezultātam mūsu pētījumā, UVB šaura spektra fototerapijai un farmakoloģiskai sistēmiskai ārstēšanai nebija atšķirīga ietekme attiecībā uz EGF koncentrācijas pārmaiņām serumā, kaut gan PASI procentuālais un absolūtais samazinājums abās grupās tika konstatēts atšķirīgs.

EGF pārmaiņas serumā nekorelēja ar atveseļošanās procesa intensitāti. Ievads Ar multiplu un sarežģītu patoģenēzes mehānismu starpniecību EGF ietekmē praktiski visus organisma audus, izņemot hematopoētiskās izcelsmes šūnas. Šis augšanas faktors ierosina šūnu proliferāciju, apoptozi, migrāciju un diferenciāciju gan ektodermālas, gan mezodermālas izcelsmes audos [Jost M.

Šo ligandu klātbūtne psoriāzes gadījumā nosaka epidermāli proliferatīvos procesus ādā. Tos apvieno kopīgs receptors EGFR. Vairāku ligandu atbilstība vienam un tam pašam receptoram nodrošina līdzīgas, bet vienlaikus dažādas, savā starpā nedaudz atšķirīgas atbildes reakcijas ar variablām to komplektācijas iespējām, kas tiek pielāgotas nepieciešamai funkcijai epidermas šūnās konkrētajā situācijā [Poumay Y.

Saistībā ar psoriāzes patoģenēzi zinātniskajā literatūrā visbiežāk min amfiregulīnu un TGF-α. Amfiregulīnam piemīt izteiktāka proliferatīva, bet TGF-α migrāciju stimulējoša iedarbība attiecībā uz psoriātiskiem keratinocītiem [Li Y. EGF ir stimulējoša iedarbība uz keratinocītu proliferāciju, kas tiek īstenota ar multipliem darbības mehānismiem.

EGF ietekmē ievērojami palielinās dalīšanās procesā iesaistīto keratinocītu skaits. Psoriāzes gadījumā, pieaugot proliferējošo keratinocītu skaitam, vienlaikus tiek kavēta to diferenciācija uz dalīšanās procesā iesaistīto šūnu rēķina. EGF arī tiešā veidā kavē noņemt taukus no muskuļiem diferenciāciju, jo inhibē to terminālās diferenciācijas marķieru profilagrīna, transglutamināzes, keratīna 1 un 10 izstrādi.

Eksogēna EGF pievienošana in situ rekonstruktīvas ādas modeļiem izraisa psoriāzei raksturīgos keratinocītu diferenciācijas traucējumus, kas izpaužas ar kodolu saglabāšanos epidermas augšējos slāņos un palielinātu keratīna 16 ekspresiju [Chen C. Ir pierādīts, ka UV gaismas viļņiem ar pīķa maksimālo emisiju nm ir izteiktāka antipsoriātiskā iedarbība, bet minimāla ietekme uz ādas eritēmas veidošanos [Honingsmann H. UV staru radiācija ādā absorbējas īpašās molekulās endogēnajos hromoforos, tā rezultātā tiek ierosināta fotoķīmisku reakciju kaskāde, kas izmaina ādas biomolekulārās norises, tā panākot ārstniecisku efektu [Weichenthal M.

UVB terapijas imunosupresīvā iedarbība tiek panākta, izmainot šķīstošo mediatoru sintēzi, modulējot šūnu virsmas receptoru ekspresiju un ierosinot apoptozi patoģenētiski nozīmīgās šūnās, pēc tam sākas iekaisuma infiltrāta redukcija un epidermas normālas morfoloģijas atjaunošanās [Hruza L.

Darba mērķis Salīdzināt atšķirīgu patoģenētiskās darbības mehānismu ārstēšanas metožu ietekmi uz EGF koncentrācijas maiņu serumā psoriāzes slimniekiem. Pirms ārstēšanas sākšanas visiem slimniekiem noteica EGF koncentrāciju serumā. EGF koncentrāciju serumā noteica arī 20 klīniski veseliem indivīdiem.

Pētījuma dalībnieku iekļaušanas kritēriji: 1 slimnieks ir parakstījis piekrišanas veidlapu par dalību pētījumā; 2 dalībnieks ir vecumā no 18 līdz 65 gadiem; 17 19 INTERNĀ MEDICĪNA 3 atlases brīdī psoriātiskais process ir paasinājuma stadijā nav attiecināms uz klīniski veseliem indivīdiem kontrolgrupā.

Pētījuma dalībnieku izslēgšanas kritēriji: 1 grūtniecība vai bērna barošana ar krūti; 2 hronisku blakusslimību esamība; 3 citas ar psoriāzi nesaistītas ādas slimības; 4 onkoloģiskas slimības atlases brīdī vai anamnēzē; 5 akūtas respiratoras slimības pēdējo 7 dienu laikā; 6 pēdējā mēneša laikā saņemta specifiska aktīva sistēmiska ārstēšana saistībā ar psoriāzi vai psoriātisko artrītu; 7 alkohola lietošana pēdējo 7 dienu laikā; 8 sauļošanās vai solārija apmeklējums pēdējo 7 dienu laikā.

Iegūtās EGF seruma koncentrācijas psoriāzes slimnieku paraugkopā tika salīdzinātas ar kontrolgrupā esošajām. Pēc 2 nedēļu psoriāzes ārstēšanas kursa EGF koncentrācija serumā visiem slimniekiem tika noteikta vēlreiz. Visiem slimniekiem tika novērtēts arī psoriāzes aktivitātes rādītājs PASI pirms un 30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf 2 nedēļu ārstēšanas kursa.

Par analizējamo substrātu tika izmantoti iepriekš centrifugēti G un pēc tam 20 C iesaldēti plazmas paraugi. Nosakot EGF daudzumu, analizējamos paraugus un standartšķīdumus ievietoja reaģentu komplekta mikroplašu bedrītēs, kas pārklātas ar monoklonālām cilvēka EGF specifiskām antivielām. Pēc pirmā inkubācijas perioda EGF antivielu kompleksam pievienoja biotinilētās sekundārās antivielas un turpināja inkubāciju.

Otrās inkubācijas laikā EGF fiksēja mikroplašu bedrītēs, kur no iekšpuses pie bedrītes sienas to saista monoklonālās antivielas, bet no ārpuses tam pievienotas biotinilētās antivielas. Pēc nepiesaistīto antivielu pārpalikumu aizvākšanas pievienoja enzīmu streptavidīna peroksidāzi, kas saistās ar radušos fiksētā TGF β1 un abu antivielu kompleksu. Pēc trešās inkubēšanas un nepiesaistītā streptavidīna peroksidāzes atlikuma aizvākšanas pievienoja substrātu, kas rada krāsojumu, savienojoties ar streptovidīna peroksidāzi jaunizveidotajā savienojuma kompleksā.

Krāsojuma intensitāte ir proporcionāla EGF koncentrācijai izmeklējamā paraugā vai standarta šķīdumā. Skaitliskie rezultāti tika iegūti, nolasot analizējamā EGF gaismas absorbcijas koeficientu mikroplašu lasītājā, ko pielīdzināja analīžu reaktīvu komplektā 30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf rekombinantā EGF absorbcijas līknei. Papildus lokāli aplicējamiem līdzekļiem visiem slimniekiem tika parakstīta atbilstoša sistēmiska terapija saskaņā ar vispārpieņemtajām vadlīnijām psoriāzes ārstēšanā [Menter A.

Divdesmit vienam pacientam šaura spektra nm UVB fototerapija tika aizstāta ar farmakoloģisko sistēmisko ārstēšanu vairāku iemeslu dēļ: psoriāzes vasaras forma, paaugstināta ādas jutība uz UV starojumu, aizdomīgi vai riska grupas pigmentveidojumi ādā, ilgstoša jaunu izsitumu erupcija, slimnieka atteikšanās no UVB terapijas.

Farmakoloģiskos sistēmiski lietojamos līdzekļus parakstīja arī slimniekiem ar smagi noritošu vai aktīvu psoriātisko artrītu. Tās deva izvēlēta, vadoties no slimnieka ādas fototipa.

Farmakoloģiskā sistēmiskā ārstēšana ietvēra metotreksātu perorāli vidēji 15 mg nedēļā. Vidējā sākotnējā PASI skaitliskā vērtība slimniekiem, kurus ārstēja, izmantojot fototerapiju, bija 27,6 ± 1,5, bet slimniekiem, kurus ārstēja, izmantojot farmakoloģisko sistēmisko ārstēšanu, 30,6 ± 2,7.

Šmits, N. Sikora, A. Smildzere, B. Matsate-Matsone, A. Lācis, V. Ozoliņš Sākotnējie klīniskie simptomi un izmaiņas laboratoriskajos rādītājos bērniem ar autoimūna hepatīta diagnozi I. Puķīte, I. Kaže, M. Kreile, J.

Sergejeva, I. Briuka Iekaisuma un oksidatīvā stresa indikatoru izvērtēšana bērniem ar akūtu, nekomplicētu apendicītu neķirurģiskas un ķirurģiskas ārstēšanas gadījumos: sākotnējie rezultāti A. Vīksne, Z. Ābola, P. Tretjakovs, A. Eņģelis, A. Lagzdiņa, A. Pavāre, D. Gardovska, I. Butane, N. Vedmedovska, V. Rovite, L. Nikitina-Zake, J. Smane-Filipova, D. Gravele, D. Gardovska Pēcdzemdību krūts abscesu ķirurģiskās un mazinvazīvās terapijas salīdzinājums T.

Liepiņš, E. Prozorovskis, A. Irmejs Akūta apendicīta diagnostiskās īpatnības bērniem līdz sešu gadu vecumam O. Mežale, S. Ozoliņa, A. Zviedre, A. Pētersons V V. Neirozinātne un cilvēka smadzeņu slimību pētniecība Depresīvas simptomātikas asociācija ar somatiskām saslimšanām V. Rakevičs, M. Taube Kardioemboliska insulta ilgtermiņa funkcionālais iznākums un mirstība Jurjans, E. Miglane, B. Luriņa, O. Kalējs, Z. Priede, A. Muravska, V. Kēniņa, I. Logina, A. Millers Kognitīvu traucējumu un depresijas simptomu sastopamība pacientiem ar nozīmīgu aterosklerozi E.

Pūcīte, E. Miglāne, D. Krieviņš, A. Millers, I. Krieviņa, J. Dadzīte Reperfūzijas terapijas efektivitāte un iznākumu analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas pieredze Sabeļņikova, K.

Stirāns, E. Miglāne, R. Valante, J. Mednieks, A. Raita, I. Kamša, A. Flintere-Flinte, K. Jurjāns, I. Krieviņa, Z. Millers Reperfūzijas terapijas hemorāģiskas komplikācijas apkopojums un intrahospitālas mirstības analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas insulta reģistra dati 30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf Miglāne, Z.

Gutmane, Z. Kalnina, G. Karelis Akūtu smadzeņu asinsrites traucējumu diagnostikas problēmas prehospitālajā etapā J. Vētra, E. Miglāne, M. Dīriņa, K. Stirāns, K. Liuke, E. Polunosika, Z. Kalniņa, E. Sankova, I. Ķikule, D. Jeršova, L. Kande, D. Stepanova-Mihailova, S.

Korogodovs, I. Ķikule Redzes zudums kā pirmreizēja temporālā arterīta izpausme V. Romanova, E. Millers, E. Kauke, L. Vainsteine, G. Gulbe, E. Gutmane, G. Karelis, V. Kenina, A. Krumina, A. Millers Persistējoša foramen ovale slēgšanas nozīme atkārtota cerebrālā infarkta riska mazināšanā K.

Svilāne, A. Rudzītis, K. Jurjāns, E. Miglāne, B. Lūriņa, A. Balodis, A. Anestezioloģija un reanimatoloģija, neatliekamo stāvokļu un militārā medicīna VI Delīrija incidence un riska faktori pacientiem pēc kardiovaskulārām operācijām J. Predkels, E. Murniece, J. Stepanovs, I. Vanags, B. Mickevica, N. Jarocka-Jemeljanova, J.

Stepanovs, B. Mamaja Centrāli vai perifēri izveidotas ekstrakorporālās membrānu oksigenācijas sistēmas ietekme uz iznākumu K. Meidrops, R. Leibuss, E. Strīķe, P. Stradiņš, R. Lācis Masīvas šķidruma infūzijas saistība ar glikokaliksa slāņa bojājumu vispārējās anestēzijas laikā J. Nemme, I. Vanags, O. Stepanovs, A. Ozolina, I. Vanags, L. Nikitina-Zake, B. Mamaja Muguras sāpju aprūpes analīze Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā A.

Fjodorova, I. Melega Endoskopiski asistētās perkutānās dilatācijas traheostomijas izmantošanas klīniskā pieredze O. Šuba, A. Zariņš, V. Liguts, Z. Simonova, I. Evansa, A.

Platkajs, N. Berzins, B. Arklina, E. Drizlionoka Gorovenko, J. Ozolina, L. Bogdanovs, R. Leibuss, Ģ. Freijs, E. Strīķe Ekstrakorporālās membrānas oksigenācijas metode refraktāra kardiogēna šoka terapijā A. Bērziņš, R. Strīķe, R. Lācis Veselības darbinieku pārliecība kritiskās situācijās bērnu neatliekamās palīdzības nodaļā in situ simulāciju laikā R. Balmaks, L. Bidiņa, V. Kalēja, R. Krišjāne, A. Zdanovska, M. Ribaka, I. Vanags D-dimers vs. Sousa dos Santos, M. Wielert, I.

Krieva, S. Seimane, A. Visnakovs, O. Ceseiko, J. Eglitis, A. Vetra, S. Auziņa, S. Lejniece, R. Adenohipofīzes adenomu multipotentu mezenhimāli stromālo šūnu funkcionālais raksturojums K.

Megnis, I. Mandrika, I. Balcere, O. Caune, A. Valtere, I. Konrāde, J. Nazarovs, J. Stuķēns, V. Pīrāgs, J. Chromothripsis kā metastātiska kolorektāla vēža prognostiskais faktors E. Skuja, D. Kalniete, M.

Nakazawa-Miklaševiča, Z. Daneberga, A. Āboliņš, G. Purkalne, E. Schaeff, M. Ustinova, 30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf. Nakazawa-Miklasevica, L. Kalnina, Z. Irmejs, E. Bērziņa, Z. Daneberga, V. Borošenko, L. Kokaine, A.

Gardovskis, E. Pastars, J. Zarins, A. Ivanova, J. Tars, A. Plonis, A. Maļevskis, V. Cauce, E. Miklaševičs, E. Vjaters, J. Gardovskis Prostatas vēzis: pirmajā gadā mirušo, specifiskās mirstības daļas un letalitātes dinamika Latvijā no Maļevskis, E.

Miklaševičs, V. Gardovskis Ģimenes un sporādiskā prostatas vēža salīdzinājums Latvijā A. Maļevskis, J. Plonis, M. Nakazawa-Miklaševiča, E. Rudzats, M. Ptasnuka, H. Plaudis, G. Dzudzilo, I. Čēma, R. Moisejenko-Golubovica, A. Ivanova, R. Karls, V. Groma, K. Zabludovska Primāru plaušu karcinomu histoloģiskās diagnozes atbilstība biopsiju un operāciju materiālā A.

Jukna, I. Štrumfa, A. Vanags, J. Gardovskis Plaušu artērijas trombembolija slaids uz leju augšstilbiem grūtniecības laikā pacientiem B.

Vītola, D. Kigitoviča, V. Ģībietis, S. Strautmane, A. Skride Dažāda gēnu ekspresija sporādiskos un pārmantotos trīskārši negatīvos krūts audzējos L. Kalniņa, D. Nakazawa-Miklaševiča, A. Āboliņš, E. Miklaševičs Jaunu pretvēža līdzekļu meklējumi reto audzēju terapijai R.

Vidējā, L. Jackeviča, D. Zicāne, I. Mieriņa, B. Zvejniece, K. Voļska, M. Dambrova, M. Turks Subjektīvais novērtējums pēc mastektomijas ar tūlītēju rekonstrukciju S. Ukleikins, A. Irmejs, A. Ģīlis Objektīvais rezultātu novērtējums pacientiem pēc krūts rekonstrukcijas ar implantu S. Ģīlis, A. Kojalo, G. Brigis, S. Pildava, K. Innos Vai nieru šūnu vēža datortomogrāfijas izmēru var izmantot lokālās stadijas noteikšanai un ārstēšanas taktikas izvēlei?

Jakubovskis, A. Belovs, J. Auziņš, K. Pētersons, U. Kojalo, I. Vaivode, V. Barlots, Ē. Bitiņa-Barlote, B. Puzāka, A. Maksimenko, A. Irmejs, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs E-kadherīna ekspresija primārās plaušu nesīkšūnu karcinomās: virziens uz inovatīvu terapiju A.

Čakstiņa, V. Pirsko, M. Nakazawa-Miklaševiča, M. Priedīte, R. Dortāne, L. Feldmane, M. Samoviča, A. Irmejs, D. Lapiņa, Z. Daneberga, J. Miklaševičs Krūts vēža slimnieču veselības paradumu raksturojums S.

Subatniece, A. Miklaševičs Hroniskas hipoksijas ietekme uz krūts vēža šūnu līniju augšanu un morfoloģiju V. Priedīte, I. Čakstiņa, R. Feldmane, Z. Daneberga, E. Liepina, V. Melnikova, A. Timmermane, Z. Narbuts, A. Ozolins, R. Niciporuka, A. Abolins Saistība starp cilvēka papilomas vīrusa infekciju, dzimumceļu infekcijām un izmainītiem citoloģijas rezultātiem RAKUS Kolposkopijas references centra pacientēm I. Jermakova, O. Plisko, D. Rezeberga, L. Eglīte, J. Žodžika, M.

Pikse, R. Ozolins, Z. Narbuts Paduses limfmezglu metastāžu un paduses operācijas apjoma izvērtējums krūts vēža slimniecēm pēc neoadjuvantas ķīmijterapijas B. Sevcenko, Z. Narbuts, R. Ivascenko, V. Voicehovskis, O. Kalejs, A. Skesters, J. Voicehovska, K. Apsite, A. Dimanta Kontracepcijas metodes izvēle skolēniem ar redzes traucējumiem Latvijā L.

Muceniece, D. Balodis Uz mākslu balstīta izvērtēšanas instrumenta Sejas stimulu novērtējums saistība ar personības traucējumu rādītājiem I. Plūme, K. Mārtinsone, D. Betts Viedtālruņu sporta aplikāciju izmantošana sportošanas veicināšanā I.

Upeniece, J. Sarkalns, I. Vīnberga Pacientu ar traheostomu aprūpes salīdzinošs pētījums D. Platace, J. Kompa, K. Korole, L. Leitāne, D. Berzina-Novikova, M. Taube, J. Vrublevska Uz mākslu balstītie izvērtēšanas instrumenti kā rehabilitācijas tehnoloģija: Tilta zīmējuma piemērs E.

Strazdiņa Karotīdā baseina artēriju trombektomiju rezultāti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļezers Varsberga-Apsīte, S. Ponomarjova, I. Ķikule, E. Polunosika, P. Landzmane Jauniešu zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem S. Volkova Tiešo perorālo antikoagulantu koncentrācijas noteikšanas onetwoslim 100ml un to nozīme klīniskajā praksē K.

Urtāne, O. Kalējs Augu izcelsmes dabisko antioksidantu efekts uz oksidatīvā stresa marķieriem in vivo I. Nokalna, I. Vanaga, A. Silova, A. Šitovs, I. Kalniņš, A. Šķesters Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū A. Bukova-Žideļūna, A. Villeruša, D. Grīnberga, I. Pudule Akupresūras efektivitātes izvērtējums depresijas slimnieku terapijā A.

Aņiščenko Organizētā krūts vēža skrīninga saistība ar mirstības rādītājiem Latvijā gadā L. Šneidere, S. Pildava, E. Liepiņa, I. Gavare Kariesa un citu mutes saslimšanu izplatība divpadsmitgadīgiem skolēniem Latvijā I. Maldupa, M. Ņizamovs, E. Senakola Endoprotēzes acetabulārā komponenta novietojuma ietekme uz pēcoperācijas rezultātu pacientiem ar displastisko osteoartrītu S.

Zēbolds, A. Jumtiņš, P. Studers, K. Daudzas asanas ir vērstas uz muskuļu un saišu izstiepšanu. Paredzēts ķermeņa dziedināšanai bez pārslodzes vai pārslodzes. Tā mērķis ir harmonizēt ķermeni un garu, liek darboties ne tikai ar muskuļiem, bet arī ar prātu. Piemērots visu vecumu cilvēkiem bokseris ātrā svara zudums konstitūcijām, ir minimāls kontrindikāciju skaits.

Daudziem jogas veidiem nepieciešama fiziska sagatavotība un laba veselība. Turklāt šīm aktivitātēm ir vairākas līdzības. Viņi: attīstīt spēku, izturību un izturību ļauj bez izņēmuma trenēt visu ķermeni pareiza stāja un stiept mugurkaulu lasiet arī par strādā pie dziļi muskuļinoņemot skavas un sāpes palīdzēt zaudēt svaru, pulēt figūru, piešķirot tai harmoniju un žēlastību. Jogas veidi un līmeņi Mūsdienu studijas piedāvā desmitiem dažādi veidi prakses visām gaumēm, un jogas elementi ir iekļuvuši daudzās sporta jomās.

Klasiskais skats, kurā uzsvars tiek likts uz ķermeni, asānu veidošanu un prāta sagatavošanu meditācijai. Hatha joga ir tas, ko piedāvā lielākā daļa fitnesa klubu un studiju.

Prakse ir sadalīta šādos apakštipos: Aštanga vinjasa joga- dinamisks kurss, ar liela summa spēka vingrinājumi un fiksēta kustību secība. Tam ir vairāki līmeņi, atkarībā no joga apmācības. Tā ir vērsta uz visu asānu rūpīgu uzbūvi, pievērš lielu uzmanību detaļām un ietver lielu statisko slodzi. Lai pareizi veidotu pozu, praktiķi izmanto lielu skaitu pozu palīgierīces : veltņi, spilventiņi, lentes un virves.

Joga Šajā praksē uzsvars tiek likts galvenokārt uz jaudas slodzēm un pareizu elpošanu.

Treneri bieži izmanto metronomu, lai izsekotu saviem cikliem. Karstā joga un Bikrama joga Visintensīvākais veids. Šīs divas prakses ir līdzīgas, jo tās tiek veiktas apsildāmā telpā. Studijā ir sildītājs un mitrinātājs.

Gaisa temperatūra tiek uzturēta ° C. Šādā atmosfērā ir daudz vieglāk atpūsties ne tikai prātā, bet arī muskuļos. Un ar atvieglinātiem muskuļiem, pat visvairāk sarežģītas pozas.

Atšķirība starp šīm praksēm slēpjas tikai tajā, ka Bikrama joga uzņemas fiksētu asānu secību un nodarbību laikā karstā jogaviss ir atkarīgs no trenera vēlmes un noskaņojuma.

Gaisa joga vai mušu joga Šis veids no hatha jogas atšķiras tikai ar vienu - visas asanas tiek veiktas īpašos piekārtos šūpuļtīklos Šis veids ir ļoti populārs, jo balstiekārtā tiek samazināta cīpslu un saišu slodze un pat sarežģītas pozas ir daudz vieglākas.

Foto: encrypted-tbn0. Nodarbību laikā bieži tiek iesaistīta mantru deklamēšana. Var kombinēt ar mudra jogu.

Kas ir joga?

Mudra joga Vai kā to arī sauc - pirkstu joga. Īpaša prakse salieciet no plaukstām noteiktus skaitļus. Var pastāvēt kopā ar citu sugu vai kā neatkarīga prakse Mudras palīdz tikt galā ar pēkšņiem emociju uzliesmojumiem un atrod sirdsmieru. Pāru joga vai akrojoga Piemērots tiem, kam ir garlaicīgi mācīties vienam. Saskaņā ar nosaukumu tas ietver darbu pāros - asānu veidošanu ar partnera atbalstu un palīdzību.

Tas zināmā mērā neatbilst idejai par jogu kā veidu, kā iegremdēties sevī, bet lieliski palīdz tikt galā ar neuzticēšanos un iznīcina konfliktus Turklāt akrojoga prasa ievērojamu fiziskā aktivitātekas lieliski palīdz zaudēt šīs papildu mārciņas.

Tāpēc papildus asānām tie, kas vēlas praktizēt radža jogu, iziet sava veida psiholoģisko apmācību. Tieši šeit ir paredzēts pārvarēt vairākus soļus, tostarp: Bedre- darbs ar uzvedību. Pranajama- darbs ar elpošanu. Dharana- strādājiet prātīgi. Radžas jogas augstākais līmenis ir samadha, apgaismība. Tikai daži cilvēki to sasniedz, bet tiekšanās ir visas prakses mērķis. Fintes joga ir zaudējusi visu savu "enerģētisko" komponentu, koncentrējoties uz ķermeņa attīstību, veicot asanas.

Varbūt astro svara zudums spēks, gan kardio. Surat Shabd joga To praktizē tikai ar guru piedalīšanos, kura mācekļi noskaņojas uz viņa vilni un tādējādi saņem šķīstīšanos. Guru joga ir veids, kā izkļūt no samsāras riteņa, sekojot skolotājam Grūti pateikt, cik tā ir patiesība, taču neviens nenoliedz, ka bez skolotāja ir diezgan grūti saprast austrumu gudrību.

30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf svars loss box hill

Klusākā no visām praksēm. Visa studentu stunda ir Šavašanā vai "Miega cilvēka poza" un klausīties instruktora meditatīvo runu, kurš lēnām runā visas ķermeņa daļas, novedot tās pie relaksācijas.

Šāda veida vingrinājumi nav īpaši piemēroti svara zaudēšanai, bet palīdz cīnīties ar stresu. Tieša studiju virziena izvēle atkarīgs no jūsu mērķiem : Svara zaudēšanai lieliski piemēroti dinamiski jogas veidi: hatha, bikram, fitnesa joga. Radžas vai Kundalini jogas dziļai psiholoģiskai attīstībai. Jogas noteikumi Prakses fiziskā puse, kas nepieciešama svara zaudēšanai, daudz neatšķiras no citiem sporta veidiem.

Un, lai gūtu panākumus nodarbību laikā, jums jāievēro daži vienkārši noteikumi. Sākt Pirms sākat praktizēt principā, jums jākonsultējas ar ārstu attiecībā uz ierobežojumiem. Jogai vajadzētu uzlabot veselību, nevis kļūt par papildu risku. Sāc praktizēt asanas ar pozitīvu attieksmi un brīvu prātu. Uzticieties savam ķermenim, bet neprasiet no tā ātrus, nozīmīgus rezultātus.

Jogas īpatnība ir nesteidzīga un pakāpeniska daba. Tāpēc jums būs jābūt pacietīgam. Klases laiks Nodarbības laika izvēle ir tieši atkarīga no jūsu vēlmēm un iespējām. Daudzi treneri iesaka sākt vingrinājumus no rīta, tūlīt pēc pamošanās. Šajā laikā kuņģis joprojām ir tukšs, kas arī labvēlīgi ietekmē pašsajūtu. Tomēr jūs varat praktizēt asanas jebkurā jums ērtā laikā. Vienīgais nosacījums ir 30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf stundas pēc ēšanas.

Ieteicamais nodarbību ilgums ir viena stunda. Šajā laikā jums būs laiks izstrādāt visas nepieciešamās muskuļu grupas un sasniegt nepieciešamo relaksāciju. Atkarībā no sesijas intensitātes ieteicams praktizēt no trīs reizēm nedēļā līdz ikdienas nodarbībām Galvenais, kas jāatceras, ir tas, ka jogas kā virziena īpatnība ir tāda, ka tai nepieciešama dimensija un noturība. Tikai regulāra atkārtošana var novest pie mērķa. Elpošanas tehnika Harmonija ar ķermeni jogas laikā tiek panākta tikai pilnīgas vienotības un iegremdēšanās sevī laikā.

Šim nolūkam praktiķi iesaka īpašu uzmanību pievērst elpošanas tehnikai. Video ar elpošanas noteikumiem jogas prakses laikā. Katram vingrinājumam b12 svara zudums shots recenzijas savas īpatnības, bet vispārīgie noteikumi elpošana vāra līdz: Mēģiniet elpot vēderā.

Tieši šī ieelpošana ir pilnīgāka, liek diafragmai kustēties un plaušas atvērt. Ieelpojot kuņģī, asinis ir labi bagātinātas ar skābekli.

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Elpojiet lēni un vienmērīgi. Regulējot asanas, neaizturiet elpu, neveiciet seklas elpas un nemēģiniet saīsināt vingrinājumu laiku, elpojot. Katrai asānai jābūt vismaz pieciem līdz septiņiem ieelpošanas un izelpas cikliem.

Elpojiet apdomīgi. Ir svarīgi saprast, kurā brīdī ķermenis ieelpo, pārsprāgst un kad izelpo. Tas ir svarīgi, lai kontrolētu ķermeņa stāvokli un vienmērīgu pāreju no vienas pozīcijas uz citu. Ieelpojiet ar degunu, nevis ar muti. Tas ir ne tikai labāk veselībai, bet arī palīdz koncentrēties uz izmērīto elpošanu, nevis elpot gaisu. Mācīties pareizi elpot bieži vien ir diezgan grūti: ieelpot un izelpot mēs darām pilnīgi neapzināti, ievērojot bērnībā noteiktos modeļus.

Elpošanas vingrinājumus var saprast atsevišķi no galvenajiem vingrinājumiem vai apvienot ar asānu izpildi. Attīroša elpa To veic kalnu pozā asana. Stāviet taisni, rokas gar ķermeni un kājas blakus. Izstiepiet galvas augšdaļu uz augšu, mēģinot justies mugurkauls un veiciet piecas līdz septiņas lēnas elpas.

Ieelpojiet caur degunu un izelpojiet caur muti, neizpūšot vaigus. Elpošanas tīrīšanas tehnika. Elpošana ar kavēšanos Pauzes pēc ieelpošanas un izelpas trenē elpošanas muskuļus. Jūs varat veikt šādu vingrinājumu jebkurā stāvoklī, ja ir izpildīts galvenais nosacījums - atvērta krūtis.

Ieelpojiet lēnām un dziļi, aizturot elpu trīs līdz četras reizes pēc ieelpošanas un pēc tam pēc izelpas. Ritmiska elpošana Mērķis ir sajust savu ķermeni, atrast tā ritmu un sekot tam. To veic, sēžot, izstiepjot kājas uz priekšu. Mugurai un rokām jābūt taisnām, bet brīvām. Elpošana jāveic, skaitot sirdspukstus: seši sitieni ieelpojot, trīs novājēšana badā pauzē un seši sitieni izelpā.

Piedāvājam noskatīties Antona Ivanova video kursu, kurā viņš stāsta un parāda, kā elpot dažādu vingrinājumu laikā. Atcerieties, ka elpošanas prakses laikā tiek aktivizēti jauni procesi, kas ir neparasti jūsu ķermenim.

Ja Jums rodas reibonis vai cits diskomforts - Nekavējoties pārtrauciet treniņu un atpūtieties. Vingrojiet mājās Protams, nav nekā labāka kā trenēties kopā ar treneri, kurš var norādīt uz kļūdām. Bet 30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf neliedz jums praktizēt patstāvīgi.

Galvenais ir ieklausīties savā ķermenī un nepārpūlēties. Lietojumprogramma Joga svara zaudēšanai var palīdzēt sastādīt nodarbību programmu un apgūt asanas attēlos - zaudēt svaru Play veikalā.

Mēs piedāvājam jums vairākas iespējas videoklipiem ar jogas nodarbībām svara zaudēšanai no vadošajiem instruktoriem, koncentrējoties uz dažādas grupas muskuļi. Atbrīvojieties no vēdera un sānu taukiem Plāns viduklis ir svarīgs katrai sievietei. Šis video no Unagrande jogas ir veidots tā, lai sesijas laikā būtu iesaistīti gan taisnās zarnas, gan slīpi vēdera muskuļi.

Video no Unagrande YogaClub vēderam un sāniem. Atcerieties, ka preses slodze laikā kritiskās dienas Nav ieteicams. Gurnu un sēžamvietas trenēšana Šī ķermeņa daļa ir viens no galvenajiem ķermeņa pīlāriem. Labi attīstīti muskuļi stiprina cilvēka fizisko un psiholoģisko atbalstu. Priekš ātrs svara zudums gurniem, tiek izmantots diezgan vienkāršu asānu komplekss. Video no Unagrande YogaClub skaistām sēžamvietām. Par plānu vidukli un veselīgu muguru Zema mobilitāte un mazkustīgs tēls dzīve ir slikta muskuļu korsete muguru un, kā rezultātā, stāju.

Video asanas mācība mugurai ļaus dienas laikā mazināt spriedzi, noņemt sāpes un izveidot patiesi karalisku stāju.

  • True balloon svars loss recenzijas
  • Xtc svara zudums
  • Novājēšanu vakuuma mašīna

Video no Unagrande YogaClub ar vingrinājumu komplektu viduklim un stājai. Stiprinot kājas un ceļus Vingrinājumi kājām un ceļgaliem no Unagrande jogas uzpumpēs jūsu teļus un padarīs kāju siluetu gludāku. Tas arī palīdzēs attīstīt locītavu elastību un mazinās dienas laikā uzkrāto stresu.

30 dienu augšstilba slimming izaicinājums pdf tauku pingvīns log deglis

Noskatieties video no Unagrande YogaClub uz kājām. Rokām un pirkstiem Gudrs no Jeļenas Gluškovas. Sejai un vaigiem Neviena svara zaudēšanas programma nav pilnīga bez sejas muskuļu vingrinājumiem. Regulāri sejas jogas vingrinājumi savelk vaigus, noņem maisiņus zem acīm un izceļ vaigu kaulus, veicina efektīva atjaunošanās sejas bez plastmasas! Video no jogas pasniedzējas Jeļenas Rodičevas. Vingrinājumi visiem sejas muskuļiem.

Diviem Akrojoga vairāk atgādina izaicinājumu vai uzticības un izturības pārbaudi.

  1. Transcription 1
  2. Kā veikt ģimenes svara zudumu izaicinājumu
  3. 10 dabas tauku dedzināšana pārtiku
  4. Novājēšanu vakuuma mašīna

Tomēr pāra vingrinājumus var veikt arī mājās kopā ar vīru, māti vai bērnu. Galvenais ir ieklausīties sevī un pavadoņā! Piedāvājam noskatīties pāra iesildīšanos, pamata vingrinājumi akrojogi un taizemiešu masāža. Jogas iezīmes Tāpat kā jebkurš cits fiziskā praksejogai ir ierobežojumi atkarībā no vecuma vai veselības stāvokļa. Ir ļoti svarīgi tos neatstāt novārtā, lai nekaitētu sev. Iesācējiem Ja jūs tikai iepazīstat jogas pasauli vai iepriekš neesat nodarbojies ar sportu, koncentrējieties uz vienkāršas pozas un pareiza elpošana.