Katrs no diviem detektoriem sver tikai 40 kilogramus, un tai ir izmēri 30 cm garumā, 80 cm augstumā un 10 cm platumā. Liels nosaukums tā izmēru dēļ: galvenais akseleratora gredzena garums ir 26, m; Hadron - sakarā ar to, ka viņš paātrina hadrons, tas ir, smagās daļiņas, kas sastāv no kvarkiem; Collider Angļu Collider ir Collider - sakarā ar to, ka daļiņu sijas tiek paātrinātas pretējos virzienos un sastapšanās īpašos sadursmes punktos. Otrreizēji pārstrādāta betona izmantošana būvniecībā J. Eksperimenta laikā uz bremzes magnētu ar sākuma magnētisko indukciju 98 mt, stundas iedarbojās ārējais magnētiskais lauks. Kalnejs, O. Baumanis, A.

Turpinot jaunu elektronisko pozitronu lineāro kolēģu, tostarp fotonisko un muonu attīstību, kad sāka strādāt tvertne, LHC. Šajā sadursmē iepriekš minētie galvenie elementāro daļiņu fizikas uzdevumi un Visuma jautājumi tiks risināti pirmajā vietā. Tabula Nr.

RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli. Darbu autori ir akadēmisko un profesionālo studiju programmu studenti.

RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli. Darbu autori ir akadēmisko un profesionālo studiju programmu studenti. Darbu tematika aptver gan teorētiskus, gan Latvijas tautsaimniecībai aktuālu praktisku problēmu pētījumus inženierzinātnes, datorzinātnes, arhitektūras un vides zinātnes jomā.

Darbu tematika aptver gan teorētiskus, gan Latvijas tautsaimniecībai aktuālu praktisku problēmu pētījumus inženierzinātnes, datorzinātnes, arhitektūras un vides zinātnes jomā. Visi krājumā iespiestie darbi ir recenzēti. Atbildīgā par izdevumu D. Rīgas Tehniskā universitāte, Ivanovs, E. Energosistēmas stabilitātes aspekti modelētā sadales tīklā J.

Doviborova, A. Jagubovs, T. Korejevs, D. N 1 kritērija pielietojuma nenoteiktība energosistēmas vadībā T. Petrova, V. Izkliedēto enerģijas avotu pielietošanas īpatnības Latvijā A. Soboļevskis, D. Soboļevskis, O. Linkevičs, A. Vēja elektrostaciju pieslēgšana elektrotīklam reģionos ar ierobežotu elektrotīkla caurlaides spēju A.

Soboļevskis, A. Augstsprieguma līniju pārvades spēju ierobežojošie faktori J. Vinklers, A. Zaviša, Svara zudums brookhaven ms. Augstsprieguma līnijas garendiferenciālās aizsardzības GDA pielietošana asinhronās gaitas novēršanai Elektrisko mašīnu un aparātu sekcija J. Berdovs, A. Kanbergs, J. Mazizmēra militeslametra izstrāde R. Dobrijans, L. Uzlabotas konstrukcijas sinhronā reaktīvā dzinēja izpēte I. Dvornikovs, K.

Ketners, O. Elektropārvades līniju atmosfēras pārspriegumaizsardzības datoranalīze J. Džeriņš, A. Elektriski vadāmu sajūgu izmantošana dzinēju slogošanā V. Fedotovs, N. Pastāvīgo magnētu ietekme uz elektroenerģijas skaitītāju rādījumu precizitāti J. Medvedeva, A. Spoļu starpvijumu īsslēgumu veidu novērtēšana V. Mikitāns, A. Tiltiņveida kontaktu nesimetriskas darbības sekas V.

Orlovskis, A. Mazgabarīta automātslēdžu marķējums un tā eksperimentālā pārbaude M. Ruperts, S. Hidroģeneratoru statora izolācijas defektu analīze, izmantojot kļūmju koka shēmu K. Štrenge, S. Transformatoru defektu cēloņu un seku analīze turpmākās ekspluatācijas pilveidošanai V. Volčenoks, O. Sļiskis, K. Vēja ģeneratoros zibens izraisīto avāriju datormodelēšanas rezultātu analīze D. Zaicevs, L.

Bezkontaktu ventiļdzinēju vadības metodes Elektrotehnoloģiju datorvadības sekcija M. Svara zudums brookhaven ms, G. Elektriskās piedziņas stenda mehāniskās slodzes simulators T. Golubeva, G. Telpu energoaudita sistēmas izstrāde V. Golubeva, P. Regulējamā augstsprieguma barošanas bloka izveide spektrometriskā detektora barošanai A. Jansons, D. Biogāzes stacijas izejvielu padeves sistēmas automatizācija G. Krūmiņš, O. Daudzfunkcionāla 35W LED gaismekļa izpēte un izstrāde.

Priedītis, I. Kuka robotu enerģijas taupīšanas shēmas vadības shēma 4 Ģ. Staņa, V. Svara zudums brookhaven ms vilces piedziņas laboratorijas stenda spēka shēmas izstrāde I.

Špakovska, G. Apgaismojuma tālvadības sistēma ar bezvadu sakariem V. Varickis, V. Vēja elektrostaciju superkondensatoru enerģijas uzkrājēja izpēte Vides inženierzinātnes un pārvaldības sekcija E. Augustiņš, Dz. Jaunu inovatīvu materiālu un tehnoloģiju izmantošana saules kolektoru ražošanā V.

Bārs, A. Ilgtspējīgas infrastruktūras attīstības iespējas sarūkošās pilsētās vai reģionos M. Bogdanova, S. Kalniņš, D. Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vērtēšanas sistēmas izstrāde A. Brinkmane, J. Mežizstrādes atkritumu izmantošana. Alternatīvu izvērtējums A. Cinis, I. Biogāzes stacijas Latvijā K. Dobrāja, M. Atbalsta programmas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas rūpniecības sektorā A. Einiks, Dz. Saules kolektoru integrēšana centralizētajā siltumapgādes sistēmā M.

Fainziļbergs, J. Poligonu rekultivācijas dzīves cikla novērtējums R. Feldmanis, Ž. Spēkratu pretkorozijas aizsardzības pētījumi ceļa apstākļos K. Grauzdulis, I. Kondensācijas ekonomaizeru efektivitātes paaugstināšana S.

Grīnvalde, I. Biometāna izmantošana Latvijas transporta sektorā L. Gūbele, G. Vēja elektroenerģijas un siltumsūkņu lietošana centralizētā siltumapgādē: tehniskie un vides aspekti J. Jurtajeva, F. Romagnoli, J. Bioatkritumu apsaimniekošanas scenāriju izstrāde un to ietekmes novērtējums Latvijā K.

Kašs, A. Regulējamu griestu dzesēšanas sistēmas izstrāde ar iestrādātiem fāžu pārejas materiāliem O.

  • Ричард и Николь приглашают вас и ваших друзей в старое подземелье в Нью-Йорке.
  • KONFERENCES MATERIĀLI - PDF Free Download
  • Kā darbojas Hadron Collider. Nepieciešams panikas: Adronle Collider Krievijas zinātnieku kontrolē