Realizējam uzņēmumu iekšējos auditus, t. Kvalitātes nodrošināšanas kontrole, pārtikas rūpniecība. Nepiemērotas degvielas ieliešanas sekas ir atkarīgas no automobiļa barošanas sistēmas un dzinēja konstrukcijas sarežģītības, degvielas tvertnē atlikušās piemērotās un pielietās nepiemērotās degvielas daudzuma, kā arī autovadītāja rīcības pēc nepiemērotas degvielas ieliešanas, proti — vai automobili iedarbina, vai ar to mēģina braukt, cik ilgi dzinēju darbina pēc nepiemērotās degvielas ieliešanas brīža. Skābeklis ir bezkrāsaina gāze bez smakas un garšas.

F1 Benzīna gaistamības klase raksturo benzīna piemērotību attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem un tā tiek noteikta, vadoties pēc tauku oksidēšanās degšana spiediena un destilācijas rādītājiem.

tauku oksidēšanās degšana

Benzīna tvaika spiediens ir spiediens tvaikam līdzsvara apstākļos, kas radies benzīnam, iztvaikojot no šķidrās fāzes. Tvaika spiediens palielinās jebkurai no zināmajām degvielām, paaugstinoties temperatūrai, un tas ir svarīgs benzīna ekspluatācijas parametrs, kas raksturo degvielas gaistamību volatility.

Lai benzīns būtu piemērots karstiem un aukstiem automobiļa ekspluatācijas apstākļiem, kas raksturīgi Eiropas sezonālajiem un ģeogrāfiskajiem nosacījumiem, tvaika spiediens var variēt no 45 kPa līdz kPa.

tauku oksidēšanās degšana

Vasaras sezonā izmanto benzīnu ar zemāku tvaika spiedienu, savukārt ziemas sezonā izmanto benzīnu ar augstāku tvaika spiedienu. Augstāks tvaika spiediens veicina benzīna iztvaikošanu tā uzglabāšanas, transportēšanas un uzpildes procesu laikā, taču tas vienlaikus veicina gaisa piesārņošanu ar viegli gaistošiem organiskiem savienojumiem.

F1 Benzīna gaistamības klase raksturo benzīna piemērotību attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem un tā tiek noteikta, vadoties pēc tvaika spiediena un destilācijas rādītājiem. Benzīna tvaika spiediens ir spiediens tvaikam līdzsvara apstākļos, kas radies benzīnam, iztvaikojot no šķidrās fāzes.

Destilācijas parametri ir kompromiss starp benzīna veiktspēju attiecīgos klimatiskajos apstākļos, nekaitīgumu attiecībā uz degvielas padeves sistēmu un dzinēju, benzīna ražotāju iespējām un apkārtējās vides aizsardzību. No benzīna lietotāja skatpunkta ir būtiski, lai benzīns atbilstu kādai no gaistamības klasēm un tā būtu piemērots attiecīgajiem klimatiskajiem apstākļiem.

oksidēšanās

Atšķirības starp benzīnu markām Tas nozīmē, ka Latvijā marku nosaukumā norāda pētniecisko oktānskaitli, un tas nedrīkst būt zemāks par 95 Jo augstāks oktānskaitlis, jo augstāka izturība pret detonāciju. Tā arī ir vienīgā atšķirība, par ko varam spriest, ja salīdzināšanā neapskatām citus benzīnu raksturojošos parametrus.

Jāņem vērā, ka automobiļu ražotājs ir norādījis dzinējam piemērotāko benzīnu, proti — tās oktānskaitli un lietotājam ir būtiski to ievērot, lai nodrošinātu optimālu dzinēja darbību un nepakļautu dzinēju bojājumu rašanās riskam.

Parastos ekspluatācijas apstākļos paaugstināts oktānskaitlis vairumā gadījumu nedos nekādu pozitīvu efektu. Latvijas gadījumā gan jāatzīst, ka tas ir diskutabls jautājums, jo Samazināta sadegšanas siltuma vērtība noved pie benzīna patēriņa palielināšanās.

tauku oksidēšanās degšana

Ņemot vērā blaknes, kuras rada etanola klātbūtne benzīnā, kļūst saprotama sabiedrības daļas vēlme Kāpēc benzīnu nedrīkst lietot dīzeļdegvielas dzinējos un dīzeļdegvielu benzīna dzinējos? Benzīna dzinēju un dīzeļdzinēju darbības princips būtiski atšķiras. Benzīna iekšdedzes dzinējā benzīna un gaisa maisījumu aizdedzina aizdedzināšanas svece, savukārt dīzeļdzinējā dīzeļdegvielas un gaisa maisījuma sadegšanu iniciē maisījuma saspiešana.

tauku oksidēšanās degšana

Atšķirīgais dzinēju darbības princips arī ir tauku oksidēšanās degšana atšķirīgām prasībām un kritērijiem attiecībā uz izmantojamo degvielu. Nepiemērotas degvielas ieliešanas sekas ir atkarīgas no automobiļa barošanas sistēmas un dzinēja konstrukcijas sarežģītības, degvielas tvertnē novājēšanu bumba piemērotās un pielietās nepiemērotās degvielas daudzuma, kā arī autovadītāja rīcības pēc nepiemērotas degvielas ieliešanas, proti — vai automobili iedarbina, vai ar to mēģina braukt, cik ilgi dzinēju darbina pēc nepiemērotās degvielas ieliešanas brīža.

Iespējamo seku diapazons ir plašs, sākot no degvielas bākas un degvielas padeves sistēmas skalošanas līdz pat degvielas padeves sistēmas sastāvdaļu nomaiņai un dzinēja remontam. Lai samazinātu negatīvo ietekmi un finansiālās sekas nepiemērotas degvielas ieliešanas gadījumā, automobili, neiedarbinot dzinēju, ir jānogādā autoremontdarbnīcā.

tauku oksidēšanās degšana