Tohoku zemūdens zemestrīce radīja 10—14 metrus augstu cunami vilni, kas izplatījās pāri visam Klusajam okeānam, sasniedzot pat Ameriku. Darbs ar viņiem spēj uzlabot locītavu mobilitāti un nodrošināt iekšzemes un "aukstās" ievainojumus. Tikai matemātikā viņa parādīja unikālus rezultātus. The array of such sensors may be easily adapted to the wide range of necessary patterns, shapes and dimensions. Whaling zvejniecības tēvs novēlēja savus brāļus, bet viņš neinteresēja zaļš.

1 Darbības joma

Skatījumi: Transkripts 1 6. Šoreiz gandrīz izgudrotāju, zinātnieku, novatoru un jauniešu 82 ekspozīcijās prezentē 92 izgudrojumus vai inovācijas. Ekspozīcijas veido augstskolas un institūti 27, individuālie izgudrotāji 25, skolas un jaunieši 13, uzņēmumi un organizācijas 10, ārvalstu izgudrotāji no Eiropas, Āzijas un Āfrikas 7.

Biznesa kontaktu programma aktīvākais uzņēmējs Alberts Auziņš.

Sieviete, kas nelieš, lai saglabātu vienu kleitu un nav nopircis rotaļlietas saviem bērniem. Unikāla intuīciju, matemātisko spēju un prognozēšanas prasmju kombinācija Getty zaļš. Hetty H. Lai kļūtu par bagātāko sievieti pasaulē, pat attiecībā uz pašreizējo moderno kursu. Uzziniet, ko jūs varat ietaupīt un izlemt, vai esat gatavs atvērt biržas ziņojumus, lai iegādātos miljoniem nākotnē.

Senioru ekspertu tīkla ikgadējā tikšanās Kārļa Litaunieka vadībā. Plašāka informācija ievietota mājas lapā: Izstādes prezentācija notika Baltijas Zinātnes, tehnoloģisko parku un inovācijas centru asociācijas Starptautiskajā Inovācijas konferencē "Baltic Dynamics Inovācijas un tehnoloģiju konverģence stratēģija viedai izaugsmei", ka arī Latvijas Radio tiešajā ēterā.

This time, nearly experienced inventors, scientists, novators and youth in 82 expositions present 92 inventions or innovations. Riga walking tour, also visiting Pauls Valdens and Vilhelms Ostvalds remembrance places.

mājas novājēšanas masāža

Business matchmaking program, the most active entrepreneur Alberts Auziņš. Senior Experts Network annual meeting managed by Kārlis Litaunieks. More information into the website: The exhibition presentation was held at the Baltic Association of Science, Technology Parks and Innovation Centers 21 st International Conference on Innovation Baltic Dynamics Innovation and technology convergence strategy for smart growth", as well as the Latvian Radio live broadcast.

MGL izstrādā dabiskus un veselīgus ultimate vīriešu novājēšanas ķermeņa vestes pārskati ķermeľa un ādas kopšanai visiem ādas tipiem un lietotāju vecuma grupām: Āfrikas melnās ziepes: vienkāršas dušas ziepes, kuras papildu novērš arī nelielus ādas bojājumus un aizsargā ādu; krēmi ķermenim, kuri baro ādu un uzlabo ādas dabīgo izskatu; barojošs krēms matiem: veicina nyc kraušanas tauku zudums veselīgu augšanu un baro matus; šampūni matu mazgāšanai; kondicionieri matiem: baro un atjauno matus; eļļas ar daţādu pielietojumu kosmētikā.

MGL ir izstrādāti 20 produkti. MGL var raţot produkciju arī pēc pasūtītāja vajadzībām. Zīmols: MGL Naturals 10 11 Organic and natural cosmetics bath soaps, body butters, hair food, shampoo, conditioners and oils Mansuki Ghana Limited is a six years old multiple award winning natural cosmetics manufacturing, packaging, trading and service company.

MGL produces natural and healthy, hair and body care products for all age groups and all skin types: African black soap: regular bath soaps, also treats and prevents minor skin problems; body creams and butters: nourish and enhance the natural skin tone; hair food pomade: nourish and promote healthy hair growth; hair shampoos: deep cleanse; hair conditioners: nourish and restore; multipurpose oils.

MGL renders services such as contract manufacturing: white and private labels, branding for individuals and companies with similar businesses12 Milimetru viļņu mikroģenerators EHF Valeri Aljas, Nano Farm OÜ Igaunija; Estonia Milimetru viļľu EHF nyc kraušanas tauku zudums mikroģeneratoros ir bāzēta uz nanoelektronisko mikrokristālu izmantošanu.

Šis izgudrojums tika apbalvots ar Nobela prēmiju fizikā gadā. Tas noder daţādās elektroniskās ierīcēs svara zudums apkrāptu maltītes mobilajos tālruľos.

Ragana ar sienas ielu. Zaļa, izsmalcināta sieviete pasaulē

To izmanto kā psihoterapijas iekārtu. Milimetru viļľi ir zināmi arī medicīnā ar savām terapeitiskajām ārstēšanas īpašībām. Tā var būt kā pirmā medicīniskā palīdzība mājās, darbā, nyc kraušanas tauku zudums, sportā, ceļojumā un braucienā ar kuģi, kad rodas bieţas psiholoģiskas kā sadedzināt taukus pat guļot kā, piemēram, galvas sāpes, sirds sāpes, vēdergraizes, zobu jūtīgums, muguras sāpes, pietūkums kājās u.

Ja mobilo tālruni pietuvina tai vietai, kur ir sāpes, pēc minūtēm ir iespējama ātra asins mikrocirkulācijas atjaunošanās un šūnu homeostāţu dinamiskā līdzsvara uzlabošanās. Mūsu šūnas komunicē viena ar otru, izmantojot milimetru viļľus. Tā ir aizsardzība cilvēka bioloģiskajā sistēmā ar elektriskajiem milimetru viļľiem, sargājot no elektronisko ierīču elektromagnētisko radio viļľu ietekmes.

Izmeklēšana tika veikta Vācijā, Igaunijā un Krievijā. Patents Nr. Physiotherapy device in your phone. Millimeter waves are known in the medical therapeutical properties. First aid in the home, at work, on the way, when playing sports, traveling, when these are often encountered physiological disorders, such as headache, heartburn, abdominal pain, back pain, toothache, pain in the legs. If phone display spot is attached to the sore, in minutes there is rapid restoration of blood microcirculation and cellular homeostasis of dynamic equilibrium.

The protection of the electrical parameters of the millimeter range of human biological system, from the influence of electromagnetic waves of radio-electronic devices. Our cells communicate with each other by means of millimeter waves. Investigations were carried out in Germany, Estonia and Russia.

Valeri Aljas,12 13 Elektroenerģijas iegūšanas procesa demonstrēšana labākai izpratnei Chien-Heng Chou, Vanung University, College of Aviation and Engineering Taivāna, Ķīnas Republika; Taiwan, Republic of China Mēs lietojam magnētu un indukcijas spoli ar daţām gaismas diodēm, lai ilustrētu magnētisko spēka līniju iedarbību uz indukcijas spoles vadu vijumiem, radot vados sprieguma starpību ar voltu fenomenu.

Tiek izmantots svārsts ar magnētu, kurš kustas indukcijas spolē, un šī procesa laikā kinētiskā enerģija, no svārsta kustības kopā ar pievienoto magnētu, tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā indukcijas spoles vadu tinumos.

Trešais instruments parāda, ka enerģija pāriet no viena veida citā. Jo vairāk elektroenerģija tiek saraţota, jo vairāk tā ir nepieciešama.

tas ir siltuma sadedzināt taukus

Pie tam, ar smalku laboratorijas instrumentu palīdzību mēs parādām procesu, kā reāli strādā elektrospēkstacija, un izskaidrojam, kā vienu enerģijas veidu siltuma pārvērš elektriskajā enerģijā caur elektrospēkstacijas turbīnām un elektroģeneratoru.

A set of educational instruments for demonstrating the principle of a generator We use a magnet and an induced coil with several LEDs to illustrate the magnetinduced voltage phenomenon. A pendulum-like magnet can produce electric current in the induced coil and during this process the kinetic energy of the pendulum-like magnet is transferred into electrical energy. The third instrument shows that the energy is conservative.

The more electrical energy is produced the more energy is needed. Finally, a tiny power plant vividly depicts the vital parts of a real power plant and explains how original energy is transferred into electrical power through the power plant. Nīderlande; NetherlandsSIA Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs Augļkoku vēzis, ko ierosina sēne Neonectria ditissima agrāk lietotais nosaukums Nectria galligenair izplatīta slimība Ziemeļeiropā un Latvijā.

6. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2016 katalogs

Slimības pazīmes ir dzinumu bojājums vēţa veidā, to atmiršana. Sevišķi bīstama slimība ir jauniem augļu kokiem, jo viegli inficē centrālo stumbru, šādi inficēti koki nav ilgmūţīgi. RIMpro prognoze ļauj sekot vēţa ierosinātājas sēnes izplatībai sezonā un piemērot augu aizsardzības pasākumus, kā arī plānot dārza veidošanu.

Prognoţu modelis zaru vēzim rāda kritiskos periodus, kad slimības ierosinātājas sēnes izplatās visintensīvāk, ļaujot veiksmīgāk izvēlēties fungicīdu smidzinājumu laiku maksimālās efektivitātes nodrošināšanai. Decision support system RIMpro for predictive modelling of canker infection in apple orchards Apple canker is a plant disease which is caused by fungus Neonectria ditissima. It is a widespread disease in Northern Europe including Latvia.

Cankers are deformed and diseased areas of tree bark. Initial signs of infection may include new shoots dying and wilting.

ātrās vidukas novājēšanas triki

Fruits can also be affected and may rot. Disease is especially dangerous for young trees as it can easily infect central part of stem. RIMpro model allows to predict distribution of causal agent during the season to carry out necessary plant protection measures. Predictive model shows critical periods when fungus is spreading most intensively, nyc kraušanas tauku zudums farmers to choose the most appropriate time for fungicide application to achieve maximal effectiveness.

Jānis Jaško,14 15 Gudrais tekstils Aleksandrs Okss, Aleksejs Kataševs, EHO Textiles Oy Somija; FinlandRīgas Tehniskā universitāte Eho Textiles gudrā tekstila uzľēmums, kas raţo apģērbu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ķermeľa kustību kontrolei un sekmīgākam treniľu vai rehabilitācijas procesam.

novājēšanu squats

Uzľēmums dibināts gadā kā spin-off no Rīgas Tehniskās universitātes, tā galvenā mītne atrodas Helsinkos, Somijā. EHO iestājas pret kustību traucējumiem, lai baudītu aktīvu dzīvi.

Fit 5: hidratācija sportistiem

EHO ir jūsu ikdienas ceļabiedrs izcilības sasniegšanā. Eho Textiles spiediena un stiepes sensori ir oriģināli veidotas pjezo-rezistīvas adītas struktūras, kas jūt spiediena un stiepes slodzi. Izmantojot komerciālas adāmmašīnas, tos var ieadīt kā dizaina elementus, tādējādi tā ir integrēta apģērba vai zeķu daļa.

Šādus sensorus var viegli pielāgot nepieciešamajiem modeļiem, formām un izmēriem. Smart textile Eho Textiles smart textile company, producing apparel for people with movement disorders, to master body motion for better training and recovery process.

Company is established in as a spin-off from Riga Technical University, with headquarters in Helsinki, Finland. In motion performance, EHO stands against movement disorders to enjoy active life. EHO is your daily companion for performance excellence. Eho Textiles pressure and stretch sensors are originally designed piezo-resistive knitted structures, sensitive to the pressure and stretch load.

They can be knitted by the commercial knitting machines as the elements of design, thus being an integral part of the knitted garment or hosiery.

vai jūsu ķermenis vispirms sadedzina taukus

The array of such sensors may be easily adapted to the wide range of necessary patterns, shapes and dimensions. Dāvids Štēbelis,15 16 Ūdens viļņu moduļa tipa elektroenerģijas spēkstacija Mykhailo Lytovchenko Ukraina; Ukraine Piedāvātā iekārta ļauj pārvērst ūdens viļľu enerģiju mehāniskajā rotācijas kustībā. Ir izstrādāts, izveidots un pārbaudīts ierīces prototips, ar kura palīdzību nyc kraušanas tauku zudums transformēt jūras vai okeāna viļľu enerģiju.

Mūsu tehnoloģijas priekšrocības, salīdzinot ar citiem risinājumiem: augsta efektivitāte jebkādos viļľos un izturība vētras apstākļos; to ir viegli uzstādīt un apkalpot, neaizľem vietu uz sauszemes; nepiesārľo vidi un pasargā jūras malu no erozijas; ir estētiski noformēta un nav pretrunā ar tūrisma prasībām. Modular breakwater-power plant Our technology enables to convert wave energy into rotation movement directly.

We have designed, manufactured and tested prototype devices to transform the energy of the sea and ocean waves.

Our technology has several advantages over other solutions: high efficiency at any waves and survival in storms; easy installation, easy maintenance, does not take place on land; protect coastline from wave erosion and does not pollute the environment; looks aesthetically and does not interfere with the development of tourismSkype: mlitov2 16 17 Ierīce daļiņu atdalīšanai gāzes plūsmā Adrian Jose Cabezas Morales, Nano Control AB Zviedrija; Sweden Efektīvāks centrbēdzes daļiľu atdalītājs separators ir domāts gaisa piesārľojuma kontrolei.

Tas ir iespējams, balstoties uz aerodinamikas principu, kur daļiľas un gaiss ir novirzīti uz separatoru, kas sastāv no daţādiem atdalīšanas posmiem. Lielās un rupjās daļiľas vispirms tiek atdalītas un savāktas, bet smalkākās daļiľas nanodaļiľas tiek novirzītas uz attiecīgo atdalīšanas jeb separācijas posmu un savāktas. Izgudrojums pārbaudīts Zviedrijā Tehniskās Pētniecības Institūtā, sasniedzot kopējo sadalīšanas efektivitātes rādītāju un iegūstot unikālu rezultātu.

Tā prototips ir pārbaudīts ar potenciālo klientu.

straujš svara zudums slim ātri

SE Device for separation of particles from a gas flow The invention is a new, innovative and more efficient centrifugal particle separator for air nyc kraušanas tauku zudums control. This is possible through a more efficient centrifugal separator and aerodynamics principle, where the particles and the air are forced to flow in a separator, which consists of various separation steps. The large and coarse particles are first separated and collected and the finer particles nanoparticles are transported with clean air to consecutive separation step and collected.

The invention has been verified for The Technical Research Institute of Sweden with respect nyc kraušanas tauku zudums total separation efficiency, with unique results and prototype has been tested in a potential customer.

Gotty Green alkatība

Tajā var ievietot no 2 līdz 3 litriem ietilpīgus katlus un pannas, un padara nevajadzīgus katla turētājus un paliktľus. Siltuma Mices iekšpuses odere iesūc sevī daļu no garaiľiem, kuri nāk no vārītiem rīsiem un kartupeļiem. Kad no katla tiek smeltas zupas, mērces un sautējumi, tad Siltuma Mices malas nyc kraušanas tauku zudums no galdauta notraipīšanas ar šķidruma pilēm.

Olas, cepti kartupeļi un maize, kad tiek pasniegti silti, turpina palikt silti jūsu Siltuma Micē. Siltuma Mice ir izgatavota no augstas kvalitātes auduma, kurš ir mazgājams veļas mašīnā, nesaraujas, nekrokojas un ir gaismas izturīgs.

Ļoti noderīgs norobeţotās telpās, piemēram, dzīvojamos treileros. It fits liter pods and pans and makes pot holders and coasters unnecessary. The interlayer in the cover part takes up some of the steam from, for example, rice and potatoes.

When serving soup, sauces and stews, a napkin over the edge saves washing. Eggs, baked potatoes and bread are served and kept warm in your Hot Cap. Hot Cap is made of machine washable, shrink, wrinkle and light resistant quality fabric.

Excellent in confined spaces such as motorhomes and caravans, 18 19 Kodolreaktora ūdens tīrīšana tvertnē Torgny Lagerstedt Zviedrija; Sweden Kodolreaktora darbības procesa laikā tā ūdenī ir gan lielas, gan mazas daļiľas. Šīs daļiľas var sabojāt kodolreaktora kodolu.