Uz redzēšanos, draugi!.. Ja kāds tam pretim darīs, tad Augstā Rāte to neuzņems par birģeli.

Septītā nodaļa Rāms svētdienas rīts septembra mēneša beigās, taisni dienu pēc Miķeļiem. Laiks silts un skaņš, ka katru mazāko troksnīti jo tālu var sadzirdēt, bet no augšas samiglojies, tā ka Rīgas baznīcas torņi ar visiem gaiļiem aizslēpušies neizprotamā tumsā. Viņu neredzamie pulksteņi zvana vienā zvanīšanā, ļaužu bariem plūstot uz baznīcām, bet vēl jo vairāk uz Rātūža laukumu. Šodien no rātsnama balkona tiek nolasīta Rīgas bursprāka jeb tiesības un likumi, tāpat arī pasludināts, ko augstā rāte ievēlējusi no jauna savā sastāvā.

Tādēļ jau ap plkst.

LTTC / Videolekcija „Vēdera muskulatūras trenēšana\

Rātskungi ieradās viens pēc otra savos amata ornātos ar baretēm un resnām zelta ķēdēm. Citi ieronas kājām, citi piebrauc ar kā noņemt lieko tauku no augšas ieročiem. Arī policija ieradusies uz laukuma, lai uzturētu kārtību. Jāšus tam izjāj cauri pats policijmeistars fon Grīns pilnā parādes uniformā, pušķainām epoletēm. Tāpat starp ļaudīm maisās viņa «labā roka» - «šneidīgais» kvartāloficieris Krampfs, sarkans vīrietis misiņa pikelhaubi galvā, kas viņam lielā mērā piešķīra marciālisku izskatu un vēl jo vairāk tad, kad, galvu lepni atmetis, tas novājēšanas mašīnu pārskati savu ērgļa skatienu mēģina ieurbties ikvienam krūtīs, it kā noņemt lieko tauku no augšas ieročiem gribēdams sekot vēl tam, kas notiek otra cilvēka sirdī un smadzenēs.

Zagļiem viņš ļoti bīstams un arī tādiem, kam nav tīra apziņa, ir kaut kas pret augsto rāti un valdīšanu. Turpretim īstiem Rīgas pilsoņiem, it sevišķi Spb charan svara zudumu cunftīgiem meistariem, viņš bija tikpat kā brālis, dzēra kopā ar viņiem šņapstus, ja tie izmaksāja, brokastoja uz viņu rēķina un pastāstīja tiem arvien jaunas, interesantas ziņas par policijas resoru.

kā noņemt lieko tauku no augšas ieročiem krūtstroke tauku dedzināšana

Ja tādu nebija, viņš tai vietā cēla priekšā pikantas anekdotes, par kurām bija gardi ko pasmieties. Viņam bija vērts izmaksāt katrā ziņā, un kur nu vēl tā saldā apziņa: tu vari gulēt naktī mierīgi, jo Krampfs ir par tevi nomodā, apsargā tevi un tavu īpašumu pret zagļiem un ļauniem cilvēkiem Bet savai priekšniecībai tas bija tikpat kā nagla!

Uzdod tik viņam, - to un to subjektu, Krampf, mums vajag dabūt rokā, atvest uz sēžu, vai arī to personu vajag uzmanīt, - tad tāds peles alā arī no viņa vairs neglābsies. Starp ļaudīm atradās arī Krauklīšu Pēteris, kā viņš pats tagad saucās.

Viņam, gods dievam, ar Krampfu vēl nebija nekādas pazīšanās. Bet tādēļ viņam ne mazāk bija jāuzmanās, jo bija ieradušies viņa ienaidnieki Andreass Cipfelbrinks, Johems Štemeizens un Simeons Orkelbeins ar visām gaspažām, tad vēl sīktirgotājs Holcenbergs. Viņš tādēļ turējās tiem aiz muguras, lai tie viņu neparautu un, otrkārt, lai varētu noklausīties viņu turpmākos nodomus. Vai arī pēc tiem tiek darīts?! Kas attiecas uz tirdzniecību, tad jau nu nepavisam ne.

Katrs kuža, kas ienācis no laukiem, ver savu bodeli vaļā un pārdod sveces, ziepes un piparus taisni priekš deguna.

kā noņemt lieko tauku no augšas ieročiem novājēšanu kafija 21

Bursprākā tas stāv tā, bet darīts pēc tam netiek Attiecoties uz priekšpilsētām, kāds Klēmanis priekš apmēram sešdesmit gadiem ir izkarojis mazliet atkāpšanos no bursprākas Vai tagad vairs prasa kodolīgu, labi nostrādātu darbu? Kad tikai lēts un no ārienes spīd Jā, agrāk, tad meistars gan varēja maizi paēst, nicht wahr, Trauding? Viņa tikpat maz izskatījās pēc bada cietēja kā viņš pats. Früher hat man geschöpfelt, jetzt theelöffeit man nur Agrāk smēla ar pavārnīcu, tagad tikai ar tējkaroti.

Un padarīt viņiem arī neko nevari Labi redzi, tur strādā mužiks, kuram tas nav brīv, pieej viņam klāt ar policiju, viņš tev pasaka: «Mēs jau zeltinīši, mums Rīgā breiv pondzelēt Krimas kara laikā kāds Zeltiņu pagasta zemnieks Iekļavs 24 stundu laikā apņēmies nokrāsot it visus kroņa lielgabalus.

Mēs, cunftes meistari, paši vainīgi.

Veida korekcija

Kādēļ tad mēs neuzņēmāmies? Domājām, kas bez mums to padarīs. Bet gadījās, kas padarīja. Viņš nu izkaulējis tiesību, ka var turēt zeļļus, cik grib, un visi zelteniešu mužiki, kas tagad nāk iekšā Rīgā, «pondzelē» uz Iekļava firmu.

kā noņemt lieko tauku no augšas ieročiem novājēšanas mašīnas pārskats

Vai viņi ko labu uzpindzelē, ir atkal cits jautājums, bet lēti jau nu katrā ziņā, un netrūkst arī cilvēku, kas viņiem darbu dod Ģenerālgubernatora Pauluči laikā, ja tad uzrādīja kādu bēnhāzi, tādu fušeru tad uz vietas apcietināja.

Viņa darbu apķīlāja un pārdeva uz akciona labdarīgām iestādēm par labu Agrāk tie esot kārti, un tā arī vajadzētu Nu, ko jūs sacīsat, ka man uzstājas par konkurentu cilvēks, kas nemaz to amatu nav mācījies, pilnīgs lauku ķūlis, pie manis pirms strādāja par apēvelētāju.

Kādā jaukā dienā viņš no manis atstājās, atver otrpus ielas pats darbnīcu un strādā ar zeļļiem. Publika ņem no viņa, magazīna ņem no viņa, bet es nezinu, kur tagad zeļļiem darbu ņemt.

Kas atbrīvojas no krokām zem sēžām?

Darbs jau no ārienes glums un spožs, bet vai mūsu dienās arī kāds uz to skatās, kāds koks ir ņemts, vai arī līme tura un tamlīdz Un jūs arī, meisterin Cipfelbrink, savas meitas ausšteieru jūs pastellējāt pie viņa un nevis pie manis Tas nebija labi no jums Pieturos pie tās godīgās fasonas, kāda bija mūsu tēviem un tēvu tēviem.

Un, kas attiecas uz lētumu, vai tad mums, īstiem vācu pilsoņiem, tā uz tām kapeikām jāskatās, ja dodam savam cilvēkam ko nopelnīt Uz to mums pavisam nebūtu jāskatās Bet kādēļ jūs savām izgatavojamām mēbelēm vairs neņemat apkalumus no manis, bet no fabrikas?

Mēs arī protam rēķināt. Kas strādā iekš fabriques? Nevāci, ķūļi, bet pie manis strādā cunftīgi vācu zeļļi Es negribu mašīnas Es gribu līferēt tādu pat «ķernīgu» rokas darbu kā mūsu tēvi un tēvu tēvi Tas taču gatavais ķūlis un mužiks un tikai vēl šogad ienācis no laukiem.

Jūs skatāties uz to, ka viņš jums dod par kādu kapeiku lētāk, bet, kādu preci viņš jums dod, uz to jūs neskatāties Tā mēs pabalstām savus ļaudis! Vai tāds pondzelētājs var līferēt tādu darbu kā cunftīgs meistars? Viņreiz, kur man bijāt krāsojuši, visa māle atlupusi Bet viņš dod īstu šveinfurter grīnu, jo ilgāk stāv, jo zaļāks top Ja jau viņš kronim lielgabalus nokrāsojis, kādēļ tad viņš man nenokrāsos māju Viss laukums ļaužu, kas rūca tikpat kā bišu strops, uzreiz palika klusu.

Uz balkona parādījās augstā rāte ornātos un zelta ķēdēm.

kā noņemt lieko tauku no augšas ieročiem burning tauki ar svariem

Viens no birģermeistariem skaņā, svinīgā balsī sāka nolasīt dokumentu: Pilsētas patvaļas likumi un tiesības. To grib tā Augstā Rāte, ka šinī pilsētā ikvienam būs godīgu muti brūķēt pret kungiem un lielkungiem, sievām un jumpravām, rātskungiem un pilsētām, un lai neviens ar savu muti nerunā, ko tas pēc mūsu likuma ar savu muguru un mantu nevar atbildēt. Item to grib tā Augstā Rāte, lai neviens sev tiesu nespriež, nei arī uzstājas par citu apsargātāju ar taisnības iemesliem, pie nopietna soda, pēc lietas apstākļiem arī pie miesas.

Tālāk tā Augstā Rāte dara zināmu, ka, ja kāds no pilsētas apķīlāts un to ķīlu sešu nedēļu laikā neizpērk, tad viņam būs to zaudēt. Tālāk, ja kāds birģelis no šejienes aiziet, tad tam būs kārtīgi savu kā noņemt lieko tauku no augšas ieročiem uzsacīt un no savas mantības tai pilsētai to desmito dot. Tālāk to grib tā Augstā Rāte, lai ikviens birģelis vai zellis, vai arī kas būdams, ja tas testamentu taisa vai liek norakstīt, pēc pilsētas un baznīcas kārtības ziedotu ko priekš baznīcu un skolu uzturēšanas, jo citādi tā Augstā Rāte nevienu testamentu neatzīs spēkā.

Item, ja kāds pircis māju, tas pie tās nedrīkst izdarīt nekādas būves, pirms Augstā Rāte viņam to nav atļāvusi.

Item nevienam nebūs atdot otram guļošus grunts gabalus; tam pirms jāpierāda, kā viņš pats pie tiem ticis.

kā noņemt lieko tauku no augšas ieročiem sadedzināt taukus veidot muskuļus tom vereo

Item ikviens, kam priekšpilsētā savs lēņu dārzs vai cits kāds laukums, lai kārtīgi maksā par to nomu, jo citādi tam tas taps noņemts. Arī nevienam nebūs ņemt otra kokus, kaļķi vai akmeņus, ko tam būs tad sacīt, kam tā manta pieder, vai ķemererim. Ja viņš to nedara, tad tas ir to koku, kaļķu vai akmeņu zaglis. Par drošību uz ielām. To grib tā Augstā Rāte, lai vakaros pa ielām nedara nekādas trakulības, bet ikviens lai iet bez klaigāšanas un bļaušanas, jeb tas tiks ņemts nopietnā sodā.

Item to grib tā Augstā Rāte, lai ikviens liekas ar skriešanu ar zirgiem pa ielām un nedara nevienam zaudējumus, jeb tam būs to sajust.

Item to grib tā Augstā Rāte, lai pa vastlāvjiem un kad notiek kāzas neviens neķekatotos un ar aizklātu vaigu, apgrieztām drēbēm vai arī ieročiem rokā neietu, nejātu un neskrietu apkārt pa ielām, pie augsta soda. Item nevienam vīnu pagrabam, alus, miestiņa vai brandvīna krogam nebūs būt vaļā pēc aukstā novājēšana. Item to grib tā Augstā Rāte, ka puišiem un jauniem kalpiem, kas par algu dien, nebūs nēsāt ieročus.

Kas pret to dara, maksā 30 markas soda. To grib arī tā Missuided novājēšana Rāte, lai ikviens pieskatītu savu uguni, lai no tā neizceļas nekāda skāde, un, ja, no kā lai dievs pasargā, izceltos ugunsgrēks, tad ikvienam vajag steigties palīgā ar spaņņiem, cirvjiem un tādiem rīkiem, ar kuriem var glābt. Par tīrība uz ielām. To grib tā Augstā Rāte, ka nevienam nebūs bērt mēslus, gružus un netīrumus Daugavā, Rīziņā vai grāvjos, tāpat ziemas laikā uz Daugavas ledus vai citur, kur pilsētai celtos zaudējumi, pie 20 markām soda, ja kāds pret to darītu.

Item nebūs puvešus bērt pie pilsētas mūriem vai arī ārpus tiem, pie 5 markām soda.

Kā notiek tauku sadedzināšanas process?

Item nebūs mēslus sviest uz ielām jeb tos tūdaļ būs aizvest projām, pie 10 markām soda. Ja kāds pietekās vai Daugavā auns svara zudums kokus, tam nebūs ceļu aizkrustot, jeb viņš tos kokus zaudēs.

Item nebūs no laivām vai kuģiem bērt smiltis un balastu uz bulverķa, - to var tikai tad, kad ķemereru kungi atļauj un nosaka, kur, pie liela soda, un, kas balastu ber upē, tas dabūs cietumu vai citu lielu sodu. Ar to grib tā Augstā Rāte sevišķi, ka nebūs turēt cūkas pilsētā, un, kuras noklīdīs uz ielām, tās tiks atdotas nabagiem. Tālāk to grib tā Augstā Rāte, lai neviens ārpus pilsētas pa ielām vai ceļiem nebūvē un nemūrē, pirms nav piesaucis ķemereru vai zemes soģi, pie 30 markām soda.

Par pirkšanu un pārdošanu. To grib tā Augstā Rāte, lai neviens bez gabalu precēm nepērk nekādas mantas un nekaulējas, iziedams uz viltību, citādi tas pirkto vai pārdoto mantu zaudēs.

Ķermeņa maska ​​pret celulītu. Pašdarināta celulīta maska: efektīvas metodes taukiem

Arī nevienam nebūs pirkt preces ārpus pilsētas vai uz ceļa, kas ved uz pilsētu, citādi tas zaudē pirkto mantu. Arī nebūs kavēt nevienu zemnieku brīvi ieiet un iziet no pilsētas un ikvienam dot svabadu ceļu pie sava saimnieka, tomēr, ja rastos kāds zemnieciņš, kam nav saimnieka, tad vajag to laist mierīgi ar visām precēm uz tirgus, pie 20 markām soda. Arī nevienam nebūs kampt no zemnieka preces, kuras tas ved tirgū, iekams tās nav nopirktas, pie 10 markām soda, un lai ikviens pērk no zemnieciņa tā, ka tur neiznāktu nekādas sūdzības.

Tālāk to grib tā Augstā Rāte, ka lai visi, kuri iziet pa vārtiem, neuzpirktu lopus uz peļņu un neaizdod uz tiem naudu, pie 50 marku soda. To grib tā Augstā Rāte, lai neviens slakteris jeb miesnieks nepērk lopus, 6 mēnešu tauku zudums pagriezti uz pilsētas pusi das zuer Stadtwerts gekehret ist vai nāk tirgū, pilsoņiem no priekšas 14 dienas pirms un pēc Miķeļiem, bet lai lopi būtu bijuši pirms pieietami birģeļiem, kuri lai izlietotu savas vecās tiesības, pie 20 markām soda.

Item to grib tā Augstā Rāte, lai neviens no pilsētas uz leju vai pie pašas pilsētas nebrauc ātrāk pie kuģa, iekams tas nav piestājies pie bulverka, pie soda, kādu uzliks tirdzniecības kungs bei wilkührlicher Straffe der Wettherrn.

Item to grib tā Augstā Rāte, lai neviens nepirktu zirgus, kuri pienāk pa jūru, iekams vēl nav bijis klāt staļļa kungs, jeb tas pirktos zirgus zaudēs.

Kā lietot pārtikas plēvi svara zaudēšanai

Item to grib tā Augstā Rāte, lai neviens nepirktu būvkokus, kas nonāk pa Daugavu, ātrāk, pirms ķemerera kungs nav iepircis priekš pilsētas vajadzībām, jeb tam būs tos kokus zaudēt. Item, lai neviens nepērk būvkokus, kurus tas tūdaļ grib pārdot, jeb tam būs tos kokus zaudēt. Par uzpirkšanu, pārtikas precēm un zivīm. Tur bija runa, ka nedrīkst uzpirkt žāvētas zivis vai butes, ja kāds pašu pilsētas birģeris nāk un tam priekš sava brūķa vajadzīgs, tas var preci ņemt par to cenu, par ko uzpircējs pircis, un pēdējais nedrīkst runāt pretim, pie 5 dālderiem soda.

Tiek atņemti arī liekie zivju krājumi, ja tādi tiek atrasti uz bēniņiem vai pagrabos.