Laipni lūgti!

SPĀRES BIBLIOTĒKA

Lasīšana ir efektīvākā nodarbe, ar kuras palīdzību var paplašināt redzesloku, vairot inteliģenci un padarīt bagātāku cilvēka emocionālo pasauli.

Te allaž var atrast ko jaunu, interesantu, noderīgu - grāmatas, žurnālus, izstādes plašā tēmu lokā un dažādām gaumēm.

Bibliotēkā ir atsevišķa zona bērniem. Kļūsti par bibliotēkas lasītāju!

Galvenie pakalpojumi:

- grāmatu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās;

- datoru izmantošana, internets;

- bibliogrāfiskās uzziņas;

- tematiskas izstādes;

- lietotāju apmācība un konsultēšana tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā;

- novadpētniecības mapes;

- bezmaksas LURSOFT laikrakstu datu bāze, Letonika;

- starpbibliotēku abonements (pasūtītājam jāsedz pasta izdevumi).

Laipni aicinām apmeklēt Spāres bibliotēku un izmantot tās sniegtos pakalpojumus!

Izstādes oktobrī

Atslēgu piekariņi no tuvām un tālām zemēm (128 piekariņi no Tabitas Kalniņas kolekcijas)

Nopelniem bagātā sarkanā biete

Noslēpumainais līdzās