Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Kontakti

Pārvaldes vadītāja

Kitija Vecmane

26554681

kitija.vecmane@talsi.lv

Sekretāre

Aija Ķipare

63237689

29498495

gibuli.parvalde@talsi.lv

aija.kipare@talsi.lv

Grāmatvede

Aiga Grantiņa

63291038

29498495

aiga.grantina@talsi.lv

Komunālās daļas speciālists

Andis Jasis

28679599

gibuli.parvalde@talsi.lv

Sociālā darbiniece

Anita Reingolde

63291039

25479934

anita.reingolde@talsi.lv

Sociālā darbiniece

Inese Krastiņa

29425919

inese.krastina@talsi.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece

Ritma Supe

63232118

29157443

ritma.supe@talsi.lv

Nekustamā īpašuma spaciālists

Viktors Insbergs

29472958

viktors.insbergs@talsi.lv

Pastendes bibliotēka

Dzintra Ūdre

63291028

26675306

dzintra.udre@talsi.lv

Pastendes kultūras nams

Jolanta Ozola

63291034

26368319

jolanta.ozola@talsi.lv

Pastendes sporta centrs

„Akmeņkaļi"

Magnuss Vucāns

28638803

magnuss.vucans@talsi.lv

dežurants

25619002


Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs

Antra Jaunskalže

26656147

antra.jaunskalze@talsi.lv

Spāres bibliotēka

Velga Brikmane

63255198

velga.brikmane@talsi.lv

Spāres muiža

Tabita Kalniņa

28656538

28688563

tabita.kalnina@talsi.lv

Pastendes PII „Ķipars"

Dzintra Kudiķe-Vizbele

63221230

29495446

dzintra.vizbele@talsi.lv

1.kipars@inbox.lv

Pastendes pamatskola

Lelde Hodjačika

63221128

28667659

lelde.hodjacika@talsi.lv

Spāres feldšeru punkts
Pašvaldības policija

Dežurants

26132701

pp@talsi.lv

Valsts policija

Dežurants

63202700

dd@kurzeme.vp.gov.lv