Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Apbalvojamo personu saraksts

Apbalvojamo personu saraksts

Ģibuļu pagasta valsts svētku sarīkojumā 2015. gada 15. novembrī 16.00 Pastendes kultūras namā

Goda raksti tiks pasniegti:

1) Ritmai Lagzdiņai – par nopelniem Ģibuļu pagasta tēla veidošanā, veicinot mākslas aktivitāšu norises

2) Genovefai Bērziņai – par ilggadēju un pašaizliedzīgu brīvprātīgo darbu, veicinot pensionāru sabiedrisko aktivitāti Ģibuļu pagastā

3) Martai Kivleniecei - par ilggadēju un pašaizliedzīgu brīvprātīgo darbu, veicinot pensionāru sabiedrisko aktivitāti Ģibuļu pagastā

4) Ivetai Kļavai par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Ģibuļu pagasta Pastendes PII "Ķipars"

5) Ilzei Pumpurei - par nozīmīgu ieguldījumu Ģibuļu pagasta attīstībā, atbalstot mūžizglītības aktivitātes

6) Inesei Blumbergai par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Ģibuļu pagasta Pastendes PII "Ķipars"

7) Leldei Hodjačikai,– par nopelniem Ģibuļu pagasta tēla veidošanā, sagatavojot DK "Jumalēni" četru vecuma grupu kolektīvus dalībai XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā

8) Pastendes pamatskolas DK "Jumalēni" atbalsta grupai (Tijai Pētersonei, Mudītei Paipalai, Evai Tauriņai, Sanitai Erdmanei, Ligitai Paurai, Zandai Perlancikai, Madarai Kārlsbergai, Renātei Hodjačikai, Anitai Tālbergai, Evai Vicinskai, Indrai Feldbergai, Danai Vecmanei) par sabiedriski nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot kolektīva dalību XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā un pilsoniskās sabiedrības veidošanu Ģibuļu pagastā