Turklāt veranda vienmēr būs piepildīta ar ielu skaņām. Noteiktu fermentu fermentatīvās aktivitātes noskaidrošanai izmanto histoķīmisku krāsošanu. Molekulārās ģenētikas metodes ļauj noteikt atšķirības starp populācijām, kas var atspoguļot to adaptīvās atšķirības, un tādā veidā būt nozīmīgas zivju atlases procesā pavairošanas mērķiem Skibinski, ; Douglas, Brunner, ; Huuskonen et al.

Transcription 1 Rīga: RSU, Infekcijas slimības un imunoloģija Ērču encefalīta un kombinētas neiroinfekcijas izplatība Latvijā 06 L.

Liepiņa, Z. Litauniece, E. Gūtmane, A. Tomilova, D. Ziemele, G. Karelis, D. Toksīnus producējošu Clostridium difficile izraisītu slimību diagnostikā izmantotas imūnfermentatīvas metodes izvērtējums un Clostridium difficile antibakteriālās jutības raksturojums L. Eglīte, D. Enterovīrusa B3 Coxsackievirus B3 cirkulācija Latvijā Zamjatina, L. Firstova, L. Metlova, G. Rjazanceva, G.

Pakarna, J. Storoženko, B. Ažiņa, J. Eglīte, G. Stūre, J. Storoženko, O. Koļesova, T. Kolupajeva, L. Guseva, B. Eglīte, E. Hagina, J. Rozentāle, A. Visnevska, V. Stanevica, L. Nikitina-Zake, L. Zepa, R. Santare, A. Scegolevs, Z. Ažiņa, B. Rozentāle, O.

Koļesova, J. Eglīte, K. Savicka, J. Aitullina, A. Krumina, S. Purvina Prettuberkulozes līdzekļu blakusparādības ietekmējošo ģenētisko faktoru izpēte bērnu tuberkulozes gadījumā V. Igumnova, I. Pole, V. Čapligina, I. Ozere, D. Bandere, R. Kustovs, P.

Sudmalis, S. Purvina, D. Sangirejeva, G. Sture, I. Azina, V. Zvirbulis, G. Saulite, K. Abeltina, I. Berzina, B. Gripas vīrusu cirkulācijas īpatnības Latvijā gada sezonā T. Kolupajeva, M. Petrova, E. Bleidele, A. Aņiščenko, R. Zeltmatis, N. Zamjatina, G. Rjazanceva, L. Firstova, G. Pakārna, L. Metlova, J. Maule, G. Pakarna, V. Bondareva, S. Selderiņa, J. Rozentāle, K. Liepiņa, U. Sitkare, I. Ažiņa, S. Kuzmane, A. Gulbe, L. Guseva, T. Kolupajeva, J. Zalgaucka, R.

Butirina, O. Konstantinova, T. Atrohova, J. Plisko, I. Jermakova, D. Rezeberga, J.

tauku apdegums veidot muskuļus true svara zudumu risinājumi atsauksmes